WRZ
12

Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła

Zosia i Bogus Dudzińscy

Kliknij aby powiekszyc

„Nikt nie może stawić czoła życiu w sposób odosobniony. [...] Potrzebujemy wspólnoty, ażeby nas wspierała, pomogła nam, takiej, w której pomagamy sobie nawzajem patrzeć w przyszłość!” Snujmy marzenia jako jedna ludzkość, jako wędrowcy stworzeni z tego samego ludzkiego ciała, jako dzieci tej samej ziemi, która wszystkich nas gości, każdego z bogactwem jego wiary czy jego przekonań, każdego z jego własnym głosem, wszystkich jako braci!” (Papież Franciszek, Fratelli Tutti, 8) 

W dniach 09-11 września 2022 roku odpowiedzialni za Domowy Kościół z całej Polski, a także odpowiedzialni z Czech, Litwy i Ukrainy. Byli obecni również odpowiedzialni za kontakty z Europą Wschodnią, Zachodnią, Południową i Stanami Zjednoczonymi zebrali się na corocznym podsumowaniu pracy Domowego Kościoła. Zgromadziliśmy się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. 

Był to dobry czas na modlitwę, słuchanie się nawzajem, na dzielenie się życiem. 

W 2023 roku Domowy Kościół będzie świętował 50-tą rocznicę swego istnienia. Rok jubileuszowy zatem już rozpoczęliśmy, trwamy w nim. Ksiądz Sławomir Rachwalski - moderator diecezjalny Domowego Kościoła archidiecezji gnieźnieńskiej przypomniał znaczenie jubileuszu, uzasadniał sens jego przeżywania, już dziś - przede wszystkim w wymiarze duchowym. Zachęcał do rozeznawania, jak możemy przeżyć go osobiście, we wspólnocie rodzinnej i diecezjalnej. 

Sobotniej Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. W homilii zwrócił uwagę na konieczność integralności w naszym życiu. Posługując się obrazami z Ewangelii, pouczał, że do prawidłowego życia i rozwoju potrzebny zarówno korzeń, jak też liście i owoce, a pożyteczna budowla to zarówno – solidny fundament, jak i dom na nim postawiony(...) Podczas tej Eucharystii odbyło się uroczyste przekazanie posługi pary diecezjalnej w czternastu diecezjach.  Nowa para diecezjalna diecezji łowickiej - Teresa i Piotr Bibikowie - przyjęła posługę z rąk księdza biskupa. 

Podsumowanie pracy rocznej pokazało trochę statystyk z życia i formacji w DK w ciągu ostatniego roku. Informacje szczegółowe ukażą się w kolejnych numerach Listu do wspólnot rodzinnych. Małżeństwa po przeżyciu formacji podstawowej stanowią jedynie 18% wszystkich uczestników, stąd trudności ze znalezieniem osób chętnych do służby... Musimy wszyscy podejmować wysiłki ku dopełnianiu swojej formacji, bo „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Łk 10,2) 

Ważne i wzruszające było wystąpienie Viktorii Zigert, która razem z mężem Leonardem pełni posługę pary krajowej na Ukrainie. Viktoria opowiadała o bólu i cierpieniu, jakie przeżywają mieszkańcy Ukrainy. Mówiła o rozdzielonych rodzinach, o tym, że teraz ich kraj jest bardzo skonfliktowany, bo ludzie nawzajem obwiniają się o wojnę. Jednakże największy nacisk w swej wypowiedzi położyła na przeproszenie i podziękowanie. Bardzo mocno podkreśliła, że przeprasza za wszystkie niewłaściwe, krzywdzące Polaków postawy swoich rodaków. Tłumaczyła, że źródłem tych zachowań był ból, który przeżywają. Z ogromnym wzruszeniem wielokrotnie prosiła o przebaczenie. Jednocześnie wyraziła ogromną wdzięczność za postawę miłosierdzia Polaków. Prosiła, by przekazać podziękowania za dobro, serdeczność, którego wciąż ona i jej rodacy doświadczają od Polaków. Słuchaliśmy Viktorii w wielkim skupieniu, pełnej szacunku i delikatności, ciszy. Oklaski na stojąco były wyrazem naszego szacunku i wyrazem jedności. 

Skarbnicy Domowego Kościoła przekazali wszystkim małżonkom podziękowania za odpowiedzialność finansową.  

Zwieńczeniem spotkania w Częstochowie była Msza św. pod przewodnictwem ks. Damiana Kwiatkowskiego moderatora krajowego Domowego Kościoła. W homilii ks. Damian pokazał nam miłosierdzie i hojność Boga, który podnosząc nas z upadku, podnosi wyżej, niż byliśmy wcześniej – podnosi do godności Jego „reprezentantów”. 

W darze spotkania, w darze wspólnoty niech będzie Chrystus uwielbiony! 

Szczęść Boże na posługę dla naszej wspólnoty - nowej parze diecezjalnej – Teresce i Piotrkowi. :) 

 

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »