MAR
09

47 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Sprawozdanie

Wanda i Piotr Stawiccy

Kliknij aby powiekszyc

Szczęść Boże .
   W dniach 25-27.02.2022 r. w Częstochowie na Jasnej Górze odbyła się 47 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie .
Uczestniczyliśmy w niej razem z Parą Diecezjalną - Zosią i Bogusiem Dudzińskimi .
Podczas kongregacji przedstawione zostały zarysy programu na nadchodzący rok formacyjny, znak i hasło "Życie w świetle" oraz piosenka roku . Mogliśmy wysłuchać konferencji ks.dr Krzysztofa Porosło "Liturgia źródłem życia w świetle" i ks.prof. Kazimierza Pek " Maryja jako wzór życia w świetle. Prelegenci mówili m.in. "abyśmy stawali się jak Jezus Chrystus, powierzali Mu swoje życie, byli w bliskości. Eucharystia jest szczytem i źródłem, nie powinniśmy szukać innych "wrażeń", ale czerpać jak najwięcej z Tego źródła, żyć w łasce uświęcającej. Podczas Eucharystii Jezus, który jest żywy i prawdziwy, pokazuje nam Ojca - Tatusia. Od Maryi natomiast, musimy uczyć się zawierzenia, przyjmowania woli Ojca. Ona wskazuje na Osobę Jezusa, jest przewodniczką, która prowadzi nas do swojego Syna. Jest Ona światłem, które oświetla drogę ".
Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej przez ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie.  
W popołudniowej części programu usłyszeliśmy świadectwa na temat wybranych działań ludzi Ruchu propagujących idee Nowej kultury: Ewa Korbut - Misja w domu Shalom w Kenii;  Bożena Pietras - Związek Dużych Rodzin Trzy Plus;  Katarzyna i Paweł Rudniccy - Wirtualna Choinka;  Przegląd teatrów amatorskich "Kurtyna" w Gdyni .
 Podczas Nieszporów zostali uroczyście przyjęci i pobłogosławieni przez Moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks.M.Sędka - nowi członkowie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło - Życie .
 W niedzielę po jutrzni ks. dr inż. Damian Kwiatkowski wygłosił konferencję "Życie w świetle rodziny chrześcijańskiej".
"Przekazywanie wiary spoczywa na nas rodzicach, wiara ma się rodzić w rodzinach. Jesteśmy pierwszymi nauczycielami, uczącymi i wprowadzającymi nasze dzieci w podstawy wiary, do żywej relacji z Jezusem." 
Moderator generalny ks. Marek Sędek mówił w swojej konferencji o współczesnych wyzwaniach dla członków Ruchu Światło - Życie.  Podczas trwania kongregacji cały czas przewijał się temat wojny na Ukrainie i tragedii jej obywateli. Modliliśmy się o pokój i pojednanie oraz wsparcie dla poszkodowanych. Mogliśmy również finansowo wesprzeć potrzebujących Ukraińców .
Spotkanie odpowiedzialnych Ruchu Światło - Życie zakończyło się Mszą Świętą przed Cudownym Obliczem Matki Bożej w kaplicy MB Częstochowskiej.
     Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu, spotkać ogrom ludzi, którzy żyją charyzmatem Ruchu. Motywuje to nas do większego zaangażowania się i służby wspólnocie. Do zobaczenia za rok.  Chwała Panu.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »