Zapraszamy na Dzień Wspólnoty

Tak rozumiem dzień wspólnoty. Jest to dzień rachunku, można by powiedzieć rachunku sumienia z dojrzałości, jaką osiągnęliśmy. Jan Paweł II Serdecznie  zapraszamy na  Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu  Światło- Życie w dniu 17 czerwca 2018 roku do Parafii  św. Cyryla  i  Metodego w Żyrardowie, ul.  Salezjańska  7. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 13.30 Program: 13.30 zjazd 14.00 zawiązanie wspólnoty 14.30 katecheza młodzież w kościele 15.15 przygotowanie do Eucharystii 15.30 Eucharystia -księża neoprezboterzy -po mszy i błogosławieństwie- ...