Łączmy się w modlitwie

Proszę o modlitwę w intencji wszystkich turnusów rekolekcyjnych dobry czas dla uczestników i siły duchowe i fizyczne dla animatorów i moderatorów. Każdego dnia łączmy się wszyscy duchowo w godzinie apelu Jasnogórskiego. Niech Sluga Boży ksiądz Franciszek nas prowadzi i wspiera. Wszystkim Błogosławię, POZDRAWIAM i pamietajmy o sobie. Ks. SYLWEK. ...