Rys historyczny

Ruch światło-Życie zapoczątkował sługa boży ks. Franciszek Blachnicki   Ruch ten zwany jest również Ruchem Domowego Kościoła (RDK) lub Oazą Rodzin. Inspiracją powstania RDK były trzy źródła: I. Nauka Soboru Watykańskiego II odnosząca się do miłości małżeńskiej, której źródłem jest Miłość Boża oraz pojęcia rodziny jako wspólnoty słożącej wspólnocie lokalnej. II. Duchowość i doświadczenia Equipes Notre Damme (END) (francuski ruch małżeństw katolickich). III. Charyzmat Ruchu ...