KWI
27

Spotkanie diakonii ewangelizacji

"Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania." 2 Kor 2,14

A. R. Łowiccy

Kliknij aby powiekszyc

W dniu 26 kwietnia spotkała się po raz kolejny w tym roku formacyjnym Diakonia Ewangelizacji. Rozpoczęliśmy od wspólnej Eucharystii. Moje spotkanie z żywym Jezusem tu i teraz. Ksiądz Tomasz mówił o tym, ze jest to wspaniały czas spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Ma nadzieję, że każdy z nas spotkał Zmartwychwstałego. Jezus przychodzi , gdy się nie spodziewamy. On przychodzi i zmienia. Czy zmienia mnie, ciebie? Myślę, że trzeba sobie zadać takie pytanie. Trzeba pytać siebie o relacje z Nim. Zstąpi Duch . Czy my się na Niego otwieramy? Bardziej musimy słuchać Boga niż ludzi. pan się objawia w słowie, w drugim człowieku. Nosimy w sobie rany i możemy jeszcze nie widzieć Jezusa. Zmartwychwstanie powoduje zmianę w nas. Niech Jezus dotyka  naszych ran, błędów, ograniczeń, smutków. Nie można być pasterzem nie będąc owca. Wobec Jezusa jesteśmy owcami. Chcemy słuchać Jego głosu, a nie głosu świata . Chrystus daje życie. A ja? . Inni mają tyle ile my im dajemy.

Namiot spotkania i dzielenie się słowem : 2 Kor 2,14-3,6

„14 Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. 15 Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; 16 dla jednych jest to zapach śmiercionośny - na śmierć, dla drugich zapach ożywiający - na życie. A któż temu sprosta?17 Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem.Czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać?1 Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz [wiemy, że] ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.”

Wspaniały fragment.

Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytania: Jakim świadkiem Chrystusa jesteś? Czy we wszystkich dziedzinach swojego życia głosisz zwycięstwo Jezusa? Ożywiasz? Inspirujesz? Czy Twoje życie jest listem pisanym Bożym Duchem? Pytania trudne i łatwe, ale trzeba sobie przemyśleć. Bóg pisze. Posyła swego Ducha. Poprzez Eucharystie mogę inspirować. Nie zawsze jestem inspiratorem. Jakim świadkiem jestem? Dzięki sakramentom życie  chrześcijańskie jest zauważalne w rodzinie, gorzej w pracy. U innych lepiej świadczymy w pracy, gorzej w domu. Mało optymizmu we mnie. Panie proszę o stałość wiary. Wśród was uspokajam się. Świadek, czyli ktoś kto uczestniczy w życiu Boga. Czy Jezus Zmartwychwstały działa w nas. Muszę się modlić . Nie chodzi o to, aby kontrolować czy jestem świadkiem, ale aby ludzie widzieli, że nim jestem. „Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz [wiemy, że] ta możność nasza jest z Boga.” To Bóg działa, pozwala zwyciężać. To Bóg robi co chce jeśli za nim pójdę. Namiot spotkania pomaga w byciu świadkiem. Bóg kieruje, pokazuje jak ma być. Wśród ludzi niewierzących trudno być świadkiem, ale tam mamy pokazywać Jego miłość. Przypominam sobie piosenkę na ślubie- „Ptaki radosne, niestrudzone”, w której refren brzmi: 

„Chcę być dla Ciebie Bożym listem,

a Ty bądź dla mnie.

Bóg pod Twój adres mnie tu przysłał,

więc widać pragnie coś jedynego nam powiedzieć

- Tobie przeze mnie, mnie przez Ciebie.”

Tak przez życie próbujemy być listami pisanymi do ludzi napotkanych na drodze naszego życia. każdy z nas ludzi wiary jest listem dla drugiego. Dziękuje ci wspólnoto, że możemy te listy czytać i ufamy, że możecie czytać nasz list pisany życiem. Pozdrawiamy wszystkich i ufamy, ze 15 maja spotkamy się w rejonach, aby móc razem być przy Chrystusie.

Rozważaliśmy też słowa papieży – Nowa kultura – mija ewangelizacyjna obecność w intrenecie. Mamy budować , a nie burzyć. „ Potrzebujemy mądrości, aby zebrać i stworzyć opowiadania piękne, prawdziwe i dobre.”  ( Franciszek)

Kolejne spotkanie diakonii 7 czerwca. Zapraszamy A.R. Łowiccy

 

 

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »