GRU
21

#Adwent2017 - rozważania na każdy dzień.

Czwartek, 21/12/2017

GABRYSIA I MACIEJ

Kliknij aby powiekszyc

Łk 1, 39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
 
Wtym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
 
Oto słowo Pańskie.
 
ROZWAŻANIE: GABRYSIA I MACIEJ
 
„Jezus widząc ich wiarę, rzekł: odpuszczają ci się twoje grzechy”. Siła wspólnoty zgromadzonej wokół Chrystusa to siła miłości, dzięki której zauważamy potrzeby braci i odpowiednio reagujemy; a gdy po ludzku jesteśmy bezsilni, z wiarą zanosimy prośby do Boga. Jak dobrze, że ów sparaliżowany, człowiek podwójnie biedny – bo i fizycznie, i duchowo – miał wokół siebie ludzi nieobojętnych na jego dramat. Ludzi, którzy wobec trudności w dostaniu się do Jezusa nie zniechęcili się, a nawet gotowi byli na szaleństwo spuszczenia go na noszach przez dach. Czy nie jest zdumiewające, że Jezus działa cuda wobec tego człowieka na podstawie wiary jego przyjaciół? Jest to dla nas jasna wskazówka, by ufnie, z mocną i wytrwałą wiarą modlić się za bliźnich. Bóg czeka na naszą inicjatywę – oby tylko wypływała z wiary, z zaufania Mu. Warto też zauważyć, że Jezus przemówił tu w sposób czytelny do uczonych w Piśmie i faryzeuszy, objawiając Kim jest. Oni wiedzieli, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy; sami to zauważyli, komentując słowa Jezusa przytoczone na początku niniejszego rozważania. Jezus podchwyci ich tok myślenia, aby skłonić ich do prawidłowego sposobu rozeznania Jego obecności – porównuje więc łatwość, z jaką uwolni człowieka od paraliżu ciała, z łatwością uwolnienia go od paraliżu duszy, czyli grzechu.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »