LIP
08

Jezus na stadionie

Jezus zbawia, kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony

A.R. Łowiccy

Kliknij aby powiekszyc

 Wczoraj 6 lipca mieliśmy to ogromne szczęście, ze mogliśmy uczestniczyć w wielkim chrześcijańskim wydarzeniu.  Spotkanie przebiegało pod hasłem "Jezus zbawia, kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony". Całe spotkanie transmitowane było za pośrednictwem strony www.dobremedia.org Jak wielkie i prawdziwe to słowa. Ponad 60 tys. osób wzięło w Warszawie udział w rekolekcjach z udziałem o. Johna Baptista Bashobory  z Ugandy. Całodniowe spotkanie, w czasie którego posługę sakramentalną pełniło ponad 500 księży z całego kraju, odbyło się na Stadionie Narodowym. Głównym punktem była Msza św. pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera.

    Jezus żyje i czyni cuda w naszych sercach. o. John mówił bardzo wiele niedługo na stronach internetowych będą jego konferencje ( Uzdrowienie to powrót do Boga, Chrystus pragnął uzdrowić całą ludzkość), ale to zostało w naszych sercach chcemy się tym podzielić  z wami. O. John mówił, ze przychodzimy dla Jezusa.Jezus jest obok ciebie, w tobie. Bardzo często przypominał słowa papieża Benedyka XVI m.in. abyśmy wchodzili głębiej w Jezusa Chrystusa. Mamy otwierać wrota naszych serc, aby być bliżej Boga. Każdy      z nas jest ochrzczony i to już wtedy dostąpiliśmy zbawienia. Podczas bierzmowania zostaliśmy jak apostołowie napełnieni Duchem Świętym i Jego darami. Mamy moc, ale to od nas zależy czy się na nią otworzymy. Mamy się odrodzić. Jezu zmiłuj się nade mną , ulituj się nad nami. Trąd utożsamiany był z grzechem, naszym trądem jest grzech. O. John mówił, że jeśli chcesz byś uzdrowiony musisz się nawrócić, przyjąć Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela( jakże oczywista oczywistość). Masz wyzwolić się z grzechu to znaczy systematycznie spowiadać się. Sakrament pojednania jest bardzo ważny, jedno z najważniejszych uzdrowień. Kiedy się nawracamy dostajemy najważniejsze uzdrowienie, krew Jezusa oczyszcza nas. Jeśli wyznałeś swoje grzechy to jesteś napełniony Duchem Świętym , czy wierzysz w to. Wiara to tu i teraz. Wiara bierze się ze słuchania i czytania Słowa Bożego ( jak Ojciec Franciszek wiedział co nam w DK jest potrzebne, jak ważne jest to zobowiązanie). Jestem słowem życia. Powróćmy do źródła – Słowa Bożego. Papież Franciszek napisał, że Jezus jest światłem wiary ( może warto czasem przeczytać mądre słowa skierowane do nas). Jeśli wierzysz w Jezusa ujrzysz chwałę Boga. ( o to chodzi w tym naszym pielgrzymowaniu). Rok wiary – wejść przez wrota- wiary uwierzyć w Boga. Przez cały czas o. John mówił, że to Jezus działa , on jest tylko pośrednikiem, kaznodzieją, nie uzdrowicielem, skromnym człowiekiem ( jak określił go  abp Henryk Hoser). Wszystko należy do ciebie. Zostałeś zraniony, cierpisz? Bóg chce mówić do twojego serca. Otwórz je, nie lękaj się. Mówi kocham cię bezwarunkowo. On dał nam wskazówki. Czytaj biblię. Popatrz na przyrodę, zwierzęta, siebie ( pokochaj siebie, a będziesz bardziej kochał ludzi).Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata – Miłosierdzie Boże ( ołtarz w postaci serca miłosiernego Chrystusa i na nim podczas Mszy wszystkie miejsca zapełnione przez biskupów i księży ponad 500 – widok dający do myślenia- jakże potrzeba modlić się za kapłanów, bez nich nie będzie  sakramentów). O. John zwracał się także do mężczyzn i kobiet ( wielu małżonków było na stadionie pozdrawiamy wszystkich szczególnie naszych przyjaciół z DK) abyśmy spojrzeli na swoje obrączki. W małżeństwie realizujemy miłość nieskończoną chrystusową.( jak ważny jest nasz sakrament). Mężczyźni – będę cię kochał bezwarunkowo, będę robił wszystko abyś ty i moje dzieci miały życie w obfitości.  Kobiety - oddaje się tobie, całe moje życie ( nie oznacza to, że pozwalam panować nad sobą), ale oznacza, że składam moje życie jak Jezus na krzyżu, abyś ty i nasze dzieci miały życie w obfitości. Mamy modlić się za siebie , aby szatan nie miał dostępu do nas. Mamy naśladować Jezusa Chrystusa. On zachęca nas, abyśmy dążyli do świętości, służyli sobie nawzajem (znów pojawiła się nasza duchowość małżeńska).

  Można pisać bardzo wiele, ale wszystkiego się nie da. Największym naszym doświadczeniem było to, że razem kroczymy dobra drogą. Droga wiodąca do domu Naszego Ojca. Kroczymy nią osobno, razem i w rodzinie – a to wszystko dzięki dobremu Bogu na którego otworzyliśmy swoje serca. Dzięki DK , ojcu Franciszkowi, że odkrył drogę ruchu światło – życie i dał nam zobowiązania dzięki którym zbliżamy się do siebie , dzięki naszym przyjaciołom. Najważniejszym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem abp. Hosera. Na wstępie podkreślił on, że Chrystus leczy całego człowieka: jego duszę i ciało. - Każda Msza św. jest jednocześnie czasem uzdrowienia - powiedział biskup diecezji warszawsko-praskiej, na której terenie znajduje się stadion. Dodał, że lekarstwem na rany, jakie powodują nasze grzechy, jest Eucharystia i Komunia św. W homilii biskup pomocniczy diecezji Marek Solarczyk ( cudowny kapłan – jesteśmy pod jego wrażeniem) przypomniał, że dokładnie 30 lat temu na tym samym miejscu - wówczas Stadionie Dziesięciolecia - Mszę św. sprawował Jan Paweł II. Biskup jako młody chłopak brał udział w tej Eucharystii, wówczas też zastanawiał się nad podążeniem za swoim powołaniem kapłańskim. Zachęcał, by otworzyć się na głos Boga, stać się Jego narzędziem uświęcenia siebie i innych, podążać ścieżką swego powołania.

Przez całe rekolekcje Kapłan modlił się też o uwolnienie uczestników od grzechu, złości, zła i mocy szatana. - Jezus ciebie zbawia, uwalnia, trwaj tylko w wierze, powiedz diabłu, że nie ma nad tobą władzy. Kilka fragmentów, które podawał o. John;

Ef 4,7;  Mk 11, 22-23; Ps. 27,1 ;Iż 53,4-6;Rz 1,20; Hbr 11, 1;Rz 10, 8; J3,16;Mt 11,28;Mk 2;Dz14; 2Kor 6,1.

Pozdrawiamy wszystkich i cieszymy się, ze już za tydzień jedziemy na rekolekcje, aby w ciszy naszych serc pogłębić relacje z Jezusem Chrystusem. Chwała Panu Jezus żyje ( może za rok znów ok. 60 tysięcy ludzi z całej Polski spotka się, aby oddać uwielbienie i dziękczynienie temu, który oddał życie za każdego z nas.  

 

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »