LIS
16

Chcemy dziękować Bogu za 20 lat obecności Oazy w naszej diecezji.

I jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie.

ks. Grzegorz Gołąb

Kliknij aby powiekszyc

Bracie, Siostro

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki z natchnienia Ducha Świętego przekazał Kościołowi w Polsce Ruch Światło-Życie. Jak pisał w swoim testamencie o Ruchu” Patrząc na jego rozwój, owoce, na tę rzeczywistość w życiu Kościoła w Polsce – nie mogę w tym nie widzieć daru – charyzmatu. To nie zostało przeze mnie wymyślone, stworzone, ale zostało mi dane i zadane. Wiele w tym było przymieszki własnych, niedojrzałych pomysłów, przeszkadzałem często jak mogłem temu dziełu. Ale właśnie fakt, iż mimo to trwało ono i rozwijało się według pewnej stałej, wewnętrznej logiki, świadczy o tym, że jest to dar. Za ten wielki dar mego życia, za to, że mogłem stać się narzędziem w tym dziele – niech będzie chwała Ojcu przez Syna w Duchu Świętym”.

Podejmując wyznanie ojca Franciszka także my członkowie Ruchu Światło-Życia diecezji łowickiej chcemy dziękować Bogu za 20 lat obecności Oazy w naszej diecezji. Odczytanie tego jubileuszu dokonujemy w duchu Kościoła, czyli pamięci i tożsamości.

Chcemy przywołać postać księdza Bogusława Giertugi, który był pierwszym nieformalnym moderatorem Ruchu Światło-Życie w czasie tworzenia się naszej diecezji z Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Łódzkiej i Diecezji Płockiej. Jego pogrzeb w lipcu 1996 r. był wydarzeniem paschalnym. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Strzegocinie. Przywołamy też Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Domaniewicach,  poprosimy o świadectwo ks. Stanisława Dusiło, bo w tym miejscu w 1992 r. przeżywaliśmy pierwszy dzień wspólnoty i tu pierwszy wybrany moderator ks. Tomasz Bojanowski oddał Ruch Światło- Życie w opiekę Matki Bożej. Twórcą i proboszczem tego najważniejszego ośrodka oazowego w naszej diecezji był wtedy ks. Stanisław Dusiło. Poprosimy też o świadectwo ks. Tomasza Bojanowskiego, który pełnił posługę moderatora diecezjalnego w latach 1992-1997. Naszym wspomnieniem chcemy też objąć 20 lat posługi Ruchu Światło –Życie w naszej diecezji. Przywołamy oazowe wspólnoty parafialne, poszczególne turnusy rekolekcji wakacyjnych i zimowych, skupienia i oazy modlitwy, które w tym czasie miały miejsce. Zachęcam do wspomnień, może uda się odnaleźć ludzi, którzy zapisali się w historii ruchu w naszej diecezji.

Moja skrzynka mailowa milgata@wp.pl jest do dyspozycji. Proszę o przesłanie spisanych wspomnień, zeskanowanych zdjęć itp. Oraz proszę o potwierdzenie otrzymania zaproszenia i swojej obecności. O szczegóły proszę pytać księży Moderatorów.

Jubileuszowy Dzień Wspólnoty, który odbędzie się w Uroczystość Objawienia Pańskiego w dniu 6 stycznia 2013 r. w gmachu Łowickiego Seminarium Duchownego zostanie poprzedzony Diecezjalną Kongregacją Odpowiedzialnych. Odbędzie się ona w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia br. program Kongregacji w załączeniu.

Przez swoją posługę kapłańską czy podjęcie formacji wpisałeś się w dzieło Oazy łowickiej, przez ten list chcę wyrazić wdzięczności za okazaną pomoc, za poświęcony czas, siły i zdrowie. Dziękuję za modlitwę. Serdecznie zapraszam do udziału w naszym jubileuszu. Mam świadomość, że jest to czas adwentu a więc czas rekolekcji, spowiedzi, odwiedzin chorych, odpustów parafialnych i wzmożonych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, tym bardziej uczynisz nam honor przez swoją obecność.

To wspominanie, wspólne spotkanie, dziękczynienie może na nowo rozpalić charyzmat Ruchu Światło-Życie. I będzie tak jak w Eucharystii przez Słowo i Obecność zaowocujemy Komunią z Jezusem i gorliwością głoszenia Jego chwały innym.

Wielką okolicznością i łaską dla Jubileuszu jest ogłoszony Rok Wiary przez Ojca świętego Benedykta XVI i w tym kontekście szczególnej mocy nabierają słowa Ojca Franciszka zapisane w cytowanym testamencie” Z tym łączy się drugi wielki dar szczegółowy: Dar II Soboru Watykańskiego i jego wizji Kościoła – Communio. Wchłonięcie tej wizji i położenie jej u podstaw działania!(…) I jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi – także w Polsce – którzy już otrzymali łaskę zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla odnowy oblicza Kościoła – Chrystusowej Oblubienicy – Nowej Jerozolimy zstępującej z nieba na ziemię. Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym tylko pragnął, abym mógł skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość Tajemnicy Kościoła – sakramentu, czyli znaku i narzędzia jedności wszystkich ludzi”.

Niech Bóg nam błogosławi

Ks. Grzegorz Gołąb

 

 

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »