CZE
18

Dzień Wspólnoty na Zadębiu

Alleluja! Jestem już po Dniu Wspólnoty:)

ks. Grzegorz Gołąb

Kliknij aby powiekszyc

 Dzisiejsza ewangelia bardzo pasowała do tego spotkania. Dynamika małych kroków, cierpliwego wzrastania i spokoju ewangelicznego wydaje owoce. 

Wszystko rozpoczęło się od modlitwy, od zwrócenie każdego z nas w kierunku Boga. To On zawsze jest tym PIERWSZYM i tym JEDYNYM. On sam wystarczy... 
Po modlitwie ks. Tomek wprowadzając w świadectwa zapytał; czy Jezus żyje? czy Jezus działa? i zaczęły płynąć opowieści o wielkich dziełach Boga, tak jak Duch poddawał.

A wszystko działo się w kościele Miłosierdzia Bożego, w kościele Wotum, wotum dziękczynnego za peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej diecezji. Obraz ten został uczyniony w 1996 roku. I tak w dniu 6 I został obraz Pana Jezusa Miłosiernego poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w kaplicy domowej na Watykanie, a 14 IV rozpoczęło się nawiedzenia przez obraz Pana Jezusa Miłosiernego parafii w diecezji łowickiej. Ta peregrynacja była narzędziem przygotowania diecezji na Wielki 
Jubileusz 2000-lecia  chrześcijaństwa oraz na wizytę Ojca świętego Jana Pawła II w dniu 14.06.1999 roku. I choć ten konkretny obraz znajduje się w kaplicy Seminarium Duchownego w Łowiczu to wezwanie kościoła i wdzięczność za otrzymane łaski zyskały piękna oprawę przez zbudowanie świątyni i zorganizowanie wspólnoty parafialnej. O samym wystroju wnętrza opowiedział nam ks. Jan Rawa obecny proboszcz tego miejsca. Po krótkiej katechezie  o Miłosierdziu Bożym zobrazowanym w znakach i obrazach 
poprowadził nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zanim przeszliśmy do najważniejszej chwili naszego spotkania oazowego czyli celebracji eucharystycznej mieliśmy spotkania w poszczególnych grupach rekolekcyjnych. 
I tak ks. Tomasz Staszewski wraz z Ks. Cezarym Poradą zebrał przy sobie dzieci z oazy Dzieci Bożych, ks. Marek Wyszomirski spotkała się z młodzieżą zerowego stopnia, ks. Artur Stań z młodzieżą pierwszego stopnia a ks. Bogumił Bartlewski z młodzieżą drugiego stopnia. Te grupy będą przeżywały swoje oazy w drugim turnusie w Ochotnicy Dolnej koło Krościenka.  Trzeci turnus oazy drugiego stopnia młodzieży i rodzin spotkała się z ks. Grzegorzem Gołębiem i parą prowadzącą Marzeną i Mirosławem 
Sikorami. Rekolekcje odbędą się w Glotowie na Warmii. Po spotkaniach w grupach przeszliśmy na posiłek  i wspólne biesiadowanie. 

Eucharystii przewodniczył ks. Zbigniew Kaliński, wygłosił Słowo Boże w którym zachęcał do tego aby doceniać  małe sprawy, bo z nich powstają te wielkie i by nie tracić cierpliwości, by pozwolić po cichu wzrastać Królestwu Bożemu w nas.

Było nas wielu i byliśmy żywym kościołem Jezusa Chrystusa. Jak każdy Dzień Wspólnoty tak i ten dodał sił i na nowo rozpalił w nas charyzmat  sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Alleluja.


Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »