LIS
03

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem…

W trzeci weekend października uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla par rejonowych w domu rekolekcyjno-formacyjnym na Bielanach w Warszawie.

Z. B. Dudzińscy

Kliknij aby powiekszyc

Rekolekcje prowadziła para filialna filii warszawskiej – Ela i Mirek Wrotkowie oraz ks. Moderator filialny - Andrzej Pawlak.

            Pracowaliśmy w 4 kręgach. Posługę animatorską pełniły pary diecezjalne diecezji drohiczyńskiej, płockiej,  łódzkiej oraz nasza poprzednia para diecezjalna – Marzenka i Mirek Sikora.

Były to dla nas bardzo ważne rekolekcje, bo właśnie zaczynamy posługę pary rejonowej i chcielibyśmy, by ta służba była owocna i zgodna z charyzmatem Domowego Kościoła.

Bóg przemawiając do nas w Słowie: ”Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi." (J 13,14)

 – przypomniał o postawie służby. Naszą posługę powinny charakteryzować: miłość pokora, troska o tych, którym służymy. Mamy naśladować Chrystusa który "ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi,"(Flp 2,7)

            Podczas konferencji prowadzący bardzo wyraźnie przedstawili wizję drogi w Domowym Kościele, cel, do którego zmierzamy oraz narzędzia, z których możemy korzystać, by zbliżyć się do celu.

            My jako posługujący musimy znać cel, by innych do niego prowadzić. Zwracano uwagę, że niezrealizowanie formacji może wynikać z nieznajomości wizji drogi w DK i celu, do którego zmierzamy. Celem jest świętość, którą mamy osiągnąć w jedności ze współmałżonkiem. Do tego celu prowadzi nas /m. in./ droga formacyjna DK.

            Droga ta ma trzy etapy:

Formację rozpoczynamy ewangelizacją, podczas której poznajemy Jezusa Chrystusa i uznajemy Go Panem naszego życia.

Drugim etapem jest deuterokatechumenat – tu przeżywamy (nie „zaliczamy”) całą formację podstawową, czyli:

- formację w małżeństwie i rodzinie w której istotną pomocą są zobowiązania DK.

- rekolekcje: Oazę Rodzin I st, II st. i III st., ORAR I i II st., oraz  praca wg konspektów I-szy i II Rok pracy.

Po formacji podstawowej następuje etap diakonii (czyli służby) i formacji permanentnej.

            W wielu punktach rekolekcji podkreślano postawę służby, która musi mieć swoje źródło w Słowie Bożym i modlitwie.

            Przypominano, że wszelkie inicjatywy wspólnotowe powinny uwzględniać hierarchię wartości w której najważniejszy jest Bóg, po Nim współmałżonek, dzieci itd...Ważne jest aby sprawy związane ze wspólnotą DK nie burzyły życia małżeńskiego i rodzinnego.

Stąd wskazanie, by w miarę możliwości nie mnożyć liczby spotkań (kręgów rejonowych, czy diecezjalnych, dni wspólnoty itp.)

            Podkreślono, że pary odpowiedzialne (także animatorzy) za posługę odpowiadają przed Bogiem, bo On ich posłał: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał."(J 15,16)

           

 Dziękujemy Bogu i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych rekolekcji.

 

Chwała Panu!

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »