STY
25

Wierzcie w moc Waszego kapłaństwa

W tym roku po raz pierwszy Spotkanie Opłatkowe Domowego Kościoła odbyło się w Warszawie w Domu Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach.

M.M. Sikora

Kliknij aby powiekszycNa to spotkanie pomimo nie sprzyjającej aury zjechały się pary odpowiedzialne z całej Polski oraz kapłani. Jak zawsze byli obecni biskup Adam Szal delegat KEP do spraw Ruchu Światło- Życie oraz ks. Adam Wodarczyk moderator generalny Ruchu. Bo przecież był to czas szczególny, czas, którego tematem przewodnim było kapłaństwo. Temu tematowi była poświęcona w sobotnie przedpołudnie konferencja zarówno ks. Tomasza Jaklewicza jak i ks. Andrzeja Wachowicza. moderatora DK.
Ks. Tomasz Jaklewicz mówił na temat tożsamości księdza nawiązując do słów papieża
„Wierzcie w moc Waszego kapłaństwa” i jednocześnie zwracając się do nas „ Wierzcie
i pomagajcie wierzyć kapłanom w ich moc”. W czasach, w których autorytety legły
w gruzach nasza pomoc i miłość jest niezbędna. Jednocześnie świeckim niezbędny jest kapłan, który pomoże im stać się kościołem, który poprowadzi ich do Boga. W tym wszystkim bardzo ważną rolę odgrywa hierarchiczny Kościół, w ramach którego kapłan jest sługą i tym, który sprawuje władzę – duchowa władzę. Ks. Tomasz Jaklewicz podkreślał, iż hierarchiczność kapłaństwa to dar, dar, który mądrze rozumiany wprowadza równowagę, gwarantuje, iż nie zostaną pomylone role pomiędzy świeckimi i kapłanami . Bo przecież kiedy w osobie kapłana łączy się charyzmat z urzędem dokonują się rzeczy niezwykłe. Takim darem naszych czasów był i jest Jan Paweł II.

Ks. Andrzej Wachowicz mówił o roli kapłana w DK (konferencja na ten temat zamieszczona jest w numerze 116 Listu DK), który jako doradca duchowy reprezentuje Chrystusa. Towarzyszy nam dyskretnie w naszych poczynaniach i czuwa nad zgodnością ruchu z Kościołem. Poprzez spotkania w kręgach formuje się i wzrasta.
Potwierdzeniem tych słów było świadectwa jednego z kapłanów, który z głębi serca mówił jak sama obecność na kręgach, bez potrzeby ustawicznego działania dokonała jego przemiany. Sprawiła, iż odkrył, że tak jak podstawowa formacja małżeństwa odbywa się w domu, tak jego kapłana na plebanii. Nauczyła słuchać i znaleźć oparcie we wspólnocie jaką tworzy krąg. Jedność małżonków daje mu siłę, w trudnych chwilach nadaje sens jego kapłaństwu.
Po konferencjach odbyło się spotkanie w filiach, na którym mówiliśmy o naszej współpracy z moderatorem diecezjalnym. Spotkanie to po raz ostatni poprowadzili Grażyna i Roman Strugowie, którym w imieniu całej filii dziękowaliśmy za 5-cio letni dar służby. Na spotkaniu tym, ku radości wszystkich małżeństw Grażyna i Roman Strugowie poinformowali, iż w tym roku zostaną zorganizowane 3-dniowe rekolekcje dla par rejonowych jak i specjalne rekolekcje dla moderatorów DK. Terminy tych rekolekcji zostaną zamieszczone na stronie internetowej DK.
Po południu spotkaliśmy się na Eucharystii, której przewodniczył ks. Biskup Adama Szal, aby wspólnie dziękować Bogu za ten dar spotkania.
Po Eucharystii oglądając film przygotowany przez Elę i Mirka Wrotków wspominaliśmy siostrę Jadwigę Skudro, która z ekranu zarażała nas swoją energią i pogodą ducha. Strzegąc charyzmatu DK uczyła wierności i wytrwałości. Przypomniała, iż nigdy nie jest za późno. Ona swoja służbę dla DK rozpoczęła w jesieni życia, ufając Bogu i idąc za jego wezwaniem.
Czas Spotkania Opłatkowego to także czas kolędowania. Pieśnią i tańcem wypełnił ten czas zespół ludowy z Bełchatowa, pokazując piękno naszej kultury i wiarę zawartą w staropolskich kolędach. Zespół ten poprowadził wszystkich uczestników do sali, gdzie dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy życzenia.
Sobotni dzień zakończyliśmy różańcem w intencji kapłanów.
W niedzielę na przedpołudniowym spotkaniu swoimi refleksjami podzielił się biskup Adam Szal, który wskazał , iż :
•ciągle na nowo odkrywamy bogactwo jednej drogi wśród różnorodności,
•ciągle na nowo odkrywamy i poznajemy charyzmat Ruchu Światło – Życie,
•bardziej mamy szukać dobra i przez dobro zmieniać świat,
•wspólne inicjatywy zespalają Ruch. Takim przykładem są diakonie, w których małżeństwa służą wspólnie z młodzieżą oraz dni wspólnoty Ruchu,
i zapytał jaki jest nasz związek z parafią, czy posługujemy i jesteśmy obecni w parafii.
Z kolei ksiądz Adam Wodarczyk przypomniał co czeka Ruch w tym roku oraz zaprosił na XXXV Kongregację Odpowiedzialnych (26.02-01.03.2010r.), Centralną Oazę Matkę oraz Kongres Ewangelizacyjny z udziałem dwóch charyzmatycznych dominikanów z Brazylii: o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu (12.06.2010 r.)
Niedzielną Eucharystię poprowadził ks. Abp. Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski, który głosząc homilię podkreślił jak potrzebna jest obecnie ewangelizacja rodziny, ewangelizacja do której to właśnie my zostaliśmy wybrani, ponieważ Kościół z ambony coraz trudniej dociera do rodzin. Mamy głosić ewangelię, mamy wrócić do podstawowych idei ks. Franciszka Blachnickiego, który ustawiał żar ewangelizacji na właściwe tory. Mamy wychodzić ze świadectwem do świata. To jest nasze zadanie.
Na Eucharystii tej nastąpiło również uroczyste przekazanie posług. Posługę pary filialnej warszawskiej przejmowali Ela i Mirek Wrotkowie (dotychczasowa para diecezjalna Diecezji Warszawskiej, która na tej samej Eucharystii przekazała tę posługę swoim następcom) .

Czas Spotkania Opłatkowego był czasem refleksji, bez których , jak to powiedział ks. Andrzej Wachowicz, życie traci miano życia.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »