LUT
19

Podziel się podatkiem

Zapraszamy do wpłacania na konto Fundacji

Robert Moczulski

thumbnail Prosimy rozpropagować informację o możliwości wpłacania na Fundację jak najszerszemu gronu oazowiczów i wszystkich ludzi dobrej woli. W zeszłym roku z tej możliwości skorzystało około 1000 osób, liczymy że w tym roku liczba powiększy się wielokrotnie, a nasze pieniądze nie zostaną zmarnowane!

Wszystkie środki pozyskiwane przez Fundację przeznaczane są na potrzeby Ruchu. Wpłacając więc 1% podatku na rzecz Fundacji wspieramy nasz Ruch. Pozwoli to uzyskać dodatkowe, tak bardzo potrzebne Ruchowi środki finansowe

Środki finansowe tytułu 1 % można przekazywać tylko i wyłącznie na konto główne Zarządu Fundacji w Katowicach nr: 61 1560 1108 0000 9060 0004 4584


Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% za 2007 r. na rzecz Fundacji Światło-Życie powinien:

  • przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT - 36, PIT - 37 lub PIT - 28) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku.
  • w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajduje się rubryka "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego". W odpowiedniej rubryce należy podać nazwę Fundacji oraz nr KRS (Fundacja "Światło-Życie" KRS 0000071891). Tutaj też należy wpisać kwotę obliczonego 1%.
    Uwaga! W formularzu PIT należy wpisać kwotę pomniejszenia z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół
  • Pieniądze na konto fundacji urząd skarbowy przekaże do końca lipca; potrąci nam również koszt przelewu.
  • 1% podatku można przekazać tylko jednej organizacji i tylko w zeznaniach złożonych w terminie, czyli do 30 kwietnia.
WAŻNE!!! Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny


Robert Moczulski
ekonom
Stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie"

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »