STY
31

Prośba o świadectwa

W imieniu redakcji Listu DK (Elżbiety i Witolda Kowalczyków , odpowiedzialnych za dział świadectwa)

M. M. Sikora

thumbnail


 Poniżej zamieszczamy prośbę Elżbiety i Witolda Kowalczyków.


Tematem kolejnego numeru "Listu DK" (117) będzie modlitwa rodzinna. Zapraszamy serdecznie wszystkich do współtworzenia "Listu", liczymy na Wasze świadectwa. Podzielcie się tym, kiedy i jak modlicie się w Waszych rodzinach, jak organizujecie czas na wspólną modlitwę, jakie formy modlitwy stosujecie, jakie macie trudności i w jaki sposób próbujecie je przezwyciężać. Piszcie o tym, co się udało, ale także szczerze o niepowodzeniach, o porażkach, dzielcie się swoimi doświadczeniami. Wasze wypowiedzi niech będą świadectwem o Jezusie Chrystusie, o Jego mocy, o tym, jak On prowadzi, działa, czego dokonuje w rodzinach poprzez praktykowanie tego daru, jakim jest dla nas wszystkich modlitwa rodzinna. Zechcemy wspólnie przyjrzeć się bliżej temu zobowiązaniu,
pójść w głąb, aby dostrzec ogromne jego bogactwo!!  Bardzo prosimy o:
•świadectwa modlitwy w rodzinach z małymi dziećmi,
•świadectwa modlitwy rodzinnej z nastolatkami, z młodzieżą, z dorosłymi dziećmi,
•świadectwa małżonków, których dzieci usamodzielniły się, wyfrunęły z domu", założyły własne rodziny (jak teraz wygląda modlitwa rodzinna),
•świadectwa małżonków opiekujących się na co dzień starszymi (chorymi) rodzicami (czy i jak modlimy się wspólnie z nimi),
•krótkie świadectwa napisane przez Wasze dzieci, czym dla nich jest modlitwa rodzinna, może uda się Wam namówić na świadectwo któreś z Waszych dzieci-nastolatków, z młodzieży - jak one przeżywają, odbierają modlitwę rodzinną.
To tylko niektóre sugestie, ale na pewno nie wyczerpują one wszystkich możliwości i nie zamykają tej listy... Ufamy, że dzięki Waszym świadectwom odkryjemy na nowo sens i piękno tego daru. Czekamy na wypowiedzi z Waszych diecezji najpóźniej do 15 lutego (objętość 1/2 strony A4).

Z Bogiem
Elżbieta i Witold Kowalczykowie

Świadectwa prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: wkowalczyk@oaza.pl

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »