Diakonia modlitwy

Zachęcamy do przyłączenia się do modlitwy w widocznych intencjach lub wpisania własnej.

"Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie" (Mt 18,19)

Bardzo często w swoim życiu spotykamy się z sytuacjami, kiedy potrzebna jest wzmożona modlitwa w intencji jakiejś osoby, czy sprawy. Nie dźwigajmy tego trudu samotnie, bo modlitwa wstawiennicza - czyli taka, kiedy inni modlą się w twoich intencjach- nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi Boga.

Za pośrednictwem tej strony możesz prosić o modlitwę w twoich intencjach, które każdego dnia są przedstawiane Bogu przez Diecezjalną Diakonię Modlitwy.

2010-08-29 Admin

Intencje w których aktualnie się modlimy

« |1| |2| |3| ... |21| 22 |23| |24| |25| |26| »

Proszę o modlitwę,abym umiał się podnieść i odnalazł w życiu sens, prawdziwych przyjaciół i zbudował rodzinę. O Boże Błogosławieństwo dla mnie i całej mojej rodziny, proszę również z całego serca o łaskę uwolnienia od zła i nawrócenie moich najbliższych przyjaciół. O pomyślność dla naszej Ojczyzny.

2012-04-12 Damian

Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia Joanny, która porzuciła wiarę katolicką i przeszła na buddyzm. Bóg zapłać.

2012-04-10 Bernadeta

O uwolnienie spraw, osób i całej mojej przestrzeni życiowej od działań okultystycznych i złego ducha, o Bożą ochronę i łaski pomyślności dla wszystkich skrzywdzonych tymi działaniami. Bóg zapłać.

2012-04-08 Violetta

Proszę o modlitwę o znalezienie pracy dla mnie i mojego męża oraz o dar poczęcia.

2012-04-07 Aneta

Proszę o modlitwę w intencji Moniki i Aleksa o łaskę zgody i porozumienia, światło Ducha św.dla nich, potrzebne łaski do dobrego przygotowania się do Sakramentu Małżeństwa oraz dar do wiernego wypełniania go. Bardzo dziękuję za wsparcie w modlitwie i wstawiennictwo przed Panem Bogiem w moich prośbach.

2012-04-03 Monika

Bardzo proszę o post i modlitwę w trudnej sprawie uzdrowienia duchowego w małżeństwie

2012-03-28 Paweł

(Bóg zapłać za modlitwę)... O łaskę modlitwy, w intencjach, Boże Ty wiesz, Matko Boża Ty wiesz, cierpliwie czekam na Cud, jak i o łaskę pracy, gdyż jak mówi psalm: "Do Ciebie wołam, Panie, pospiesz mi [z pomocą]; usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło;". Św. Józefie przyczyń się za mną,Ewa.

2012-03-24 Ewa

Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo, aby dobry Bóg pomógł nam pokonać problemy, abym na nowo potrafiła zaufać mężowi i przestała cierpieć. Pragnę aby mój mąż stał się takim samym dobrym człowiekiem jakim był wcześniej, żeby zapomniał o tej kobiecie która weszła w nasze życie i aby na nowo okazywał mi miłość i troskę. Boże wysłuchaj mojej prośby

2012-03-13 Lucyna

Proszę o wsparcie modlitewne w intencji : - o łaskę uwolnienia z nałogów i nawrócenie Pawła - o światło Ducha św. dla Aleksa i Moniki we wszystkich słabościach i trudach, o żywą wiarę i opiekę Matki Najświętszej na każdy ich dzień.

2012-03-09 Monika

Proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego zakończenia trudnej sprawy oraz w intencji uzyskania łask w ważnej sprawie osobistej. Bóg zapłać. Viola

2012-02-23 Viola

Bardzo proszę o modlitwę za pewne małżeństwo, które przeżywa kryzys.Proszę o światło Duch Św.dla małżonki,aby nie poddawała się w tej trudnej sytuacji i walczyła o uratowanie małżeństwa.Niech dobro i miłość zwycięży.

2012-02-19 Danuta

Bardzo proszę o modlitewne wsparcie w intencji uzdrowienia naszego sakramentalnego małżeństwa. O łaskę przemiany i Dary Ducha Świętego dla mojego męża i dla mnie. O jego uwolnienie spod wpływu złego ducha, wszelkich manipulacji, a zwłaszcza o jego zakończenie niesakramentalnego związku.

2012-02-18 aga

Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa zagrożonego rozpadem, o odnowienie naszej miłości oraz o uwolnienie mojego małżonka Pawła z nałogu alkoholowego.

2012-02-02 Joanna

Proszę Cię Panie o pojednanie i miłość dla Andrzeja,o szacunek do siebie samego dla niego i o poprawę jego zdrowia.Ulecz o Panie jego rany i blizny z dzieciństwa aby przestały krwawić.Proszę Cię Panie o ulgę w jego cierpieniu.

2012-01-30 Monika

Proszę o modlitwę w intencji daru potomstwa

2012-01-26 Ania

« |1| |2| |3| ... |21| 22 |23| |24| |25| |26| »