WRZ
07

List do wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Diecezji Łowickiej

Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. (1Kor 2,12)

Zofia i Bogusław Dudzińscy, Ks. Paweł Pietrzak

Kliknij aby powiekszyc

Drodzy Małżonkowie Domowego Kościoła!

            Za nami okres wakacji. Ufamy, że był to czas rodzinny, czas odpoczynku i przeżyć duchowych. Na rekolekcjach wakacyjnych różnych stopni i rodzajów doświadczaliśmy jeszcze głębiej i piękniej obecności Chrystusa w naszym życiu, w bliźnim, we wspólnocie. Od wielu z Was przyjmujemy świadectwa, że były to owocne rekolekcje. My także nasze rekolekcje przeżyliśmy owocnie i radośnie.

            Wchodzimy w kolejny rok pracy, rok wdzięczności za sakrament małżeństwa, charyzmat Światło - Życie, wspólnotę Domowego Kościoła. Będziemy przeżywać go pod hasłem Prawda Krzyż Wyzwolenie, zwracając szczególną uwagę na rolę wolności chrześcijańskiej w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i politycznym. Jak pisze Moderator Generalny ks. Marek Sędek w referacie programowym 46 Kongregacji Odpowiedzialnych RŚŻ: "aktualne pozostaje przypomnienie rozważań ks. Blachnickiego na temat kręgów suwerenności wewnętrznej, która rodząc się wewnątrz naszych serc i umysłów poddanych nauce Ewangelii, ma promieniować na małe grupy formacyjne naszego Ruchu, aby następnie przemieniać całe wspólnoty, wywierając w ten sposób wpływ na społeczeństwo, w którym żyjemy. W taki sposób, podobnie jak w czasach komunizmu, wspólnoty oazowe znowu mogą stawać się przestrzenią wolności oraz skutecznym lekarstwem pozwalającym przeciwstawiać się czyhającym wokół zagrożeniom w postaci bezbożnych ideologii sączonym w ukryty sposób, a czasem przemocą wtłaczanym w nasze umysły przez ogólnoświatowe media. Taka misja naszych wspólnot stanowi prostą konsekwencję formacyjnej roli naszego Ruchu oraz jest jej naturalnym dopełnieniem."

Jednocześnie Papież Franciszek ogłosił w uroczystość Świętej Rodziny Rok poświęcony Rodzinie Amoris Laetitia mocno podkreślając, że "wszyscy wierni są powołani do ponownego odkrycia wychowawczej roli rodziny opartej na miłości, a rodzina, która żyje na wzór Bożej miłości sama staje się żywym Słowem Bożym głoszonym światu." Wierzymy, że my - członkowie Domowego Kościoła przyjmujemy te słowa jako "chleb powszedni" w naszych relacjach małżeńskich i rodzinnych.

Cieszymy się, że już wszystkie Zobowiązania - narzędzia naszej formacji są dla nas w pełni dostępne. One pomagają nam spotkać się z samym sobą, z małżonkiem, z braćmi, z Kościołem i w Kościele. Praktykowanie ich przynosi prawdziwą wolność, do której "wyswobodził nas Chrystus" (Gal 5,1). Od jakości naszego osobistego życia duchowego i szczerej wierności zobowiązaniom zależy jakość relacji z Bogiem, współmałżonkiem i bliźnim, owocność pracy w kręgu, zaangażowanie w życie parafii. Mamy w tym wszystkim pomoc z nieba, naszego Obrońcę i Pocieszyciela - Ducha Świętego, który ożywia w nas  to co martwe, uzdrawia to co chore i "przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami". (Rz 8,26)

            W połowie sierpnia ukazał się List Kręgu Centralnego, który wprowadza nas w zmienione, zaakceptowane przez Konferencję Episkopatu Polski Zasady Domowego Kościoła. Jak piszą członkowie Kręgu Centralnego: "Charyzmat Domowego Kościoła, jego tożsamość i istota, nie zmienia się i nie może się zmienić, bowiem pozostawił nam go nasz Założyciel, celem realizowania drogi formacji." Wprowadzone zmiany to aktualizacja tekstu z 2006 roku, uporządkowanie struktury dokumentu, rozszerzenie o zapisy, które już były w praktyce realizowane, czytelniejsze wskazanie drogi formacji w Domowym Kościele.

Zachęcamy, by kręgi (z wyjątkiem pilotowanych) list ten przepracowały na początku roku pracy. List ukazał się w 164 numerze naszego kwartalnika "Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych". Zachęcamy też do zapoznawania się z nowym tekstem Zasad DK który znajduje się pod tym linkiem: http://www.dk.oaza.pl/wp-content/uploads/Zasady-DK-11.06.2021.pdf

            Serdecznie zapraszamy Was na Powakacyjny Dzień Wspólnoty który odbędzie się w niedzielę 26 września w Domaniewicach. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00 w kościele parafialnym.

            Wszystkie pary animatorskie zachęcamy do uczestnictwa w Dniu Skupienia Animatorów,  który planujemy 16 października w Spale.

Niepokalana, Matko Kościoła, módl się za nami!

 

                                                  Pozdrawiamy w Panu!

Zofia i Bogusław Dudzińscy                                                                       Ks. Paweł Pietrzak

        para diecezjalna                                                                            Moderator Domowego Kościoła

 

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »