WRZ
29

Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie.

Weź moje życie i poprowadź mnie, bym w Duchu Świętym mógł nowy narodzić się.

admin

Kliknij aby powiekszyc

27 września w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie odbył się powakacyjny dzień wspólnoty, nieco inny niż zwykle… Nie mogliśmy podzielić się przeżyciami z wakacyjnych oaz, ale dar spotkania z drugim człowiekiem we Wspólnocie, napełniła nas wszystkich ogromną radością i wdzięcznością Panu Bogu za Ruch Światło- Życie.

            Na początku wzywaliśmy Ducha Świętego, aby nas zjednoczył i był Panem danego nam czasu i miejsca. Następnie wysłuchaliśmy katechezy ks, Marka Wyszomierskiego wprowadzającej nas w nowy rok pracy formacyjnej „Dojrzałość w Chrystusie”.

Ks. Marek przypomniał nam, że celem Oazy jest formowanie do dojrzałego chrześcijaństwa na każdym etapie życia. Jesteśmy w Oazie, aby TERAZ być tym, kim być powinniśmy: dojrzałymi dziećmi, dojrzałą młodzieżą, dojrzałymi małżonkami czy kapłanami. Istotną cechą dojrzałości jest:

- modlitwa osobista związana z praktyką Namiotu Spotkania, umiejętność kształtowania życia w oparciu o Słowo Boże;

- życie sakramentalne, życie liturgią, przeżywane w osobowej relacji z Bogiem;

- życie we wspólnocie, gdzie jesteśmy jedno w Chrystusie. Osobowa relacja do Chrystusa prowadzi nas do relacji z bliźnim;

- poczucie odpowiedzialności, w ramach której podejmujemy rozmaite posługi.

Na koniec katechezy kapłan zadał nam pytanie: jak być dojrzałym chrześcijaninem? I z tym pytaniem stanęliśmy przed Najświętszym Sakramentem. Adorację zakończyliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Centralnym punktem spotkania była Msza Święta pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego Ruchu Światło – Życie ks. Sylwestra Bernata. Homilię wygłosił ks. Paweł Pietrzak- moderator Domowego Kościoła naszej diecezji, który przypomniał nam, że jesteśmy Kościołem i dlatego spotykamy się w kościele. Każdego dnia mamy szukać Chrystusa i z Nim zmieniać świat. Ten świat tworzymy my, więc mamy go uświęcać naszą świętością czyli żyć tak, aby nasze czyny i słowa stanowiły jedno.

Na zakończenie Eucharystii do DK zostało włączonych 10 nowych małżeństw. Przed moderatorem Domowego Kościoła. wyrazili oni pragnienie trwania w formacji DK.

Nie zabrakło również podziękowań dla Agnieszki i Adama Dukaczewskich, którzy zakończyli posługę pary rejonowej rejonu żyrardowskiego. Przez najbliżej trzy lata funkcję tą pełnić będą Wanda i Piotr Stawiccy z Sochaczewa.

Pomimo niesprzyjającej pogody znalazł się czas i miejsce na ucieszenie się swoją obecnością i słodki poczęstunek.

 

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »