WRZ
14

Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła - Częstochowa 2020

Tylko ci, którzy posiadają w sobie nowe życie, mogą być narzędziem jego przekazywania innym - ks. F. Blachnicki

Zofia i Bogusław Dudzińscy

Kliknij aby powiekszyc

Kochana Wspólnoto!

          W sobotę 12 września uczestniczyliśmy w podsumowaniu roku pracy Domowego Kościoła. Spotkanie odbyło się w Częstochowie, w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej.

W spotkaniu uczestniczyły pary diecezjalne z niemal wszystkich diecezji wraz z   Moderatorami diecezjalnymi. Gospodarzami spotkania byli:  para krajowa - Kasia i Paweł Maciejewscy wraz z moderatorem krajowym Domowego Kościoła Krzysztofem Łapiński, ks. biskup Krzysztof Włodarczyk i moderator generalny Ruchu Światło – Życie – ks. Marek Sędek. Spotkanie odbyło się z zachowaniem zaleceń reżimu sanitarnego. Uczestniczyło w nim 150 osób.

          Wszyscy wyrazili radość ze spotkania. Ks. biskup Krzysztof Włodarczyk skierował słowo do wspólnoty. Zaczął od podziękowań za odpowiedzialne zachowywanie zasad sanitarnych. Dostrzega trud ostatniego czasu i  tęsknotę za spotkaniami, bo jedynie w spotkaniu możliwe jest budowanie więzi.  

Zwrócił uwagę, że pandemia pokazuje, iż jesteśmy ciągle w zderzeniu dwóch rzeczywistości: wiary i ideologii.

Ideologia to skutek terroru umysłowego. To prowadzenie człowieka, by przymusowo opowiedział się, za jakąś ideą. Wprowadza człowieka w swoistą izolację i zniechęca do szukania prawdy. Można zaobserwować swoisty opór w dążeniu do szukaniu prawdy, do podejmowania refleksji, do konfrontowania tego, co uznawane jest za prawdę z rzeczywistością.

Wiara to nasz skarb -  to wolna odpowiedź na Miłość. Nikt tak człowieka nie kocha, jak Pan. Na tę Miłość człowiek odpowiada w wolności. Ważne byśmy byli konsekwentni w poszukiwaniu prawdy.

Bardzo ważne jest, byśmy zachowali jedność w ruchu w różnych aspektach, sytuacjach. Byśmy byli otwarci na słuchanie i pamiętali, że wszystko jest w ręku Boga.

Ksiądz biskup zachęca do życia wiarą, do świadectwa wiary. Docenia wszelkie podejmowane inicjatywy ewangelizacyjne.

 

          W ślad za stanowiskiem Kręgu Centralnego gorąco zachęcamy do odpowiedzialnego podjęcia pracy rocznej. Trwamy w temacie roku: „Dojrzałość w Chrystusie”.

Z odpowiedzialności i miłością podejdźmy do miesięcznych spotkań kręgów.

Dołóżmy wszelkich starań, by spotkania się odbywały. Jednakże z uwagi na różną sytuację lokalową, rodzinną i różny poziom lęku wśród uczestników kręgów – podejdźmy do formy spotkań bardzo indywidualnie.

Można inicjować spotkania w większych przestrzeniach (salki parafialne, ogród). Spotkania mogą odbywać się zarówno na żywo jak i on-line. Mogą także odbywać się w formie, która łączy powyższe rozwiązania – czyli część osób na żywo, część on-line lub nawet telefonicznie.

Spotkanie kręgu jest bardzo ważne dla naszej formacji, dokładajmy wszelkich starań, by spotkania się odbywały, nawet, jeśli forma spotkań nie będzie doskonała.

Niech obawy nie będą w tym przeszkodą. Zaopiekujmy się tymi, którzy mają trudności techniczne, pomóżmy im.

          W tym roku – proponujemy, aby każde spotkanie kręgu kończyło się modlitwą Magnificat, najpiękniejszej modlitwy wychwalającej Boga.

          Na kolejny rok planujemy rekolekcje formacyjne w naszej diecezji. Trwają przygotowania. O szczegółach będziemy informować. Obserwując sytuację w kraju – Diakonia Oaz Rekolekcyjnych będzie czuwała, by wybrane ośrodki rekolekcyjne spełniały wymogi sanitarne, które na ten czas będą obowiązywały.

Podkreślano podczas spotkania, że zachowanie zasad sanitarnych głównie zależy od ludzi (uczestników), mniej od ośrodka, czy sprzętów.

Ważne zatem będzie, by dojrzałość w Chrystusie objawiła się także poprzez odpowiednią postawę w tej dziedzinie.

 

          Z okazji 100 - lecia urodzin naszego założyciela - ks. Franciszka (marzec 2021 roku) – przygotowano 12 audycji o słudze Bożym księdzu Franciszku Blachnickim - do odsłuchania:

http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/12-spojrzen-cykl-audycji-z-okazji-100-lecia-urodzin-ks-franciszka-blachnickiego/

Audycje ukazują się co miesiąc. Zachęcamy do słuchania. Można wrócić także do nagrań wcześniejszych.

 

Dla upamiętnienie urodzin założyciela przygotowano także inicjatywę ewangelizacyjną do przeprowadzenia w diecezjach w postaci dobrze znanej Randki Małżeńskiej - tym razem w nieco innej odsłonie.

Randka ma być połączeniem:

- multimedialnego warsztatu, który można po prostu obejrzeć w małżeństwie;

- aplikacji na urządzenia mobilne, by przez miesiąc rozwijać te treści, które poruszone były podczas warsztatu.

Aplikacja ma pomóc zidentyfikować problemy, z którymi borykają się małżonkowie. Przygotowana jest według formuły ewangelicznej rewizji życie, czyli: widzieć, osądzić, działać. W pierwszym etapie kierowana jest do każdego z małżonków osobno, potem do małżonków wspólnie, by zakończyć się odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Zawiera też spojrzenie Świętych, czy sługi Bożego księdza Franciszka na poruszane tematy.

Tu zachęta do kręgów – by  każde małżeństwo zaprosiło małżonków spoza DK do wspólnego oglądania warsztatu, a potem pomogło w zainstalowaniu aplikacji. Po miesiącu pracy – obydwa małżeństwa spotykają się, by  usłyszeć, ale przede wszystkim powiedzieć świadectwo – co Pan zrobił w naszym małżeństwie. Podczas tego miesiąca intensywnie ogarniamy modlitwą małżeństwo, które zaprosiliśmy do podjęcia pracy nad swoim małżeństwem.

Będzie opublikowany link do spotkania wprowadzającego w inicjatywę, o czym poinformujemy na bieżąco.

 

          Trwają pracę nad zmianą Zasad Domowego Kościoła, oraz nad opracowaniem komentarza do Zasad, w którym szereg kwestii zostanie uszczegółowionych. Prace prowadzone są przez Krąg Centralny w ścisłej współpracy z Moderatorem Generalnym. Zmiany wynikają z zaleceń Konferencji Episkopatu Polski z 2014 roku, że  jest „potrzeba dialogu nad zmianą Zasad” oraz z rozwoju Domowego Kościoła.

Para krajowa przedstawiła projekt zmian. W znacznej mierze dotyczą doprecyzowania i uporządkowania zapisów lub dodania zapisów, które odzwierciedlają już funkcjonujące we wspólnocie dzieła / zadania, a dotychczas nie ujęte w treści tego dokumentu.

 

          Podczas spotkania nastąpiła zmiana kilkunastu par diecezjalnych i dwóch par filialnych. O szczegółach będzie można przeczytać na stronie krajowej Domowego Kościoła (www.dk.oaza.pl) . W tym miejscu zachęcamy do zapisania się na subskrypcję newslettera z tej strony.

 

          Kończy się kadencja pary krajowej, kilku par filialnych, Moderatora Generalnego – prośba o wzmożoną modlitwę w intencji dobrych wyborów.

 

27 lipca rozpoczęła się na Kopiej Górce budowa Centrum Ekologii Integralnej. Planuje się, że budowa zakończy się za dwa lata. Ks Marek Sędek składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierają finansowo budowę.

Można nadal wspierać finansowo poprzez portal www.wspieram.oaza.pl. Tam tez znajdziemy inne inicjatywy, potrzeby, które wymagają wsparcia.

 

Przekazujemy także podziękowania za Waszą odpowiedzialność finansową za wspólnotę Domowego Kościoła.

 

Do zobaczenia na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty :-)

 

w jedności Ducha Świętego

Zofia i Bogusław Dudzińscy

 

 

 

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »