LIS
23

Relacja z jesiennego DWDD

W dniu 15.11.2008r. uczestniczyliśmy w DWDD, które odbyło się w Loretto koło Warszawy.

M.M. Sikora

Kliknij aby powiekszyc Ku naszej wielkiej radości razem z nami pojechała Marysia Peczot 
z rejonu żyrardowskiego DK oraz ks. Grzegorz Gołąb Moderator Ruchu Światło Życie naszej diecezji. 
Głównym tematem DWDD był „DOROŚLI W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 
( ewangelizacja , formacja , wspólnoty)”. Wspólnie rozważaliśmy czy w naszych macierzystych wspólnotach istnieją grupy dorosłych. Jeżeli tak, to:
• Czy członkowie tych wspólnot są po formacji młodzieżowej, czy w inny sposób trafiają do grup? W jaki? Czy i jak prowadzi się ewangelizację dorosłych?
• W jaki sposób przebiega ich formacja deuterokatechumenalna ?
• Rekolekcje – czy udaje się organizować piętnastodniowe, jakie inne rozwiązania są stosowane?
• Jak wygląda trwałość wspólnot? Jakie są przyczyny odchodzenia osób po kilku latach formacji,
• Czy ulegamy stereotypowi, że Ruch to młodzież i DK? Czy widzimy potrzebę istnienia wspólnot dorosłych nie będących w DK?
• Czy i w jaki sposób dorośli podejmują diakonię? 
Odpowiedzi na te pytania pokazały, iż w większości diecezji nie istnieją wspólnoty dorosłych, a te, które istnieją szukają dróg rozwoju duchowego m.in. poprzez wypracowanie materiałów formacyjnych oraz znalezienie kapłana, który podejmie się służby we wspólnocie dorosłych. 

W porze wieczornej rozpoczęło się spotkanie filialne, w którym uczestniczyły pary diecezjalne z poszczególnych diecezji filii warszawskiej oraz ks. Arkadiusz Rakoczy, Moderator Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego.
Spotkanie to prowadzili Grażyna i Roman Strugowie. Podczas tego spotkania każde małżeństwo dzieliło się radościami i troskami jakich doświadcza pełniąc posługę pary diecezjalnej. Dzieliło się też swoim życiem. Mówiliśmy również o tym co się dzieje 
w naszych diecezjach. 
Te szczere chwile zatrzymania się nad posługą, zatrzymania się na sobą były bardzo potrzebne. Umożliwiły nam wzajemne poznanie oraz zbudowały jeszcze silniejszą więź wspólnoty. 
W niedzielę rano po eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie, zaczynając go od czytania Słowa Bożego i dzielenia się tym słowem.
Grażynka i Roman Strug podczas tego spotkania przypomnieli nam m.in. 
o sprawach, nad którymi w tym roku pracy mamy się szczególnie się pochylić , tj. .:
• praca nad jakością przebiegu miesięcznych kręgów. Czy przebieg kręgu jest zgodny z zasadami DK oraz czy jesteśmy wierni charyzmatowi Ruchu. 
Czy małżeństwa zapoznały się z listem Kręgu Centralnego DK , w którym przedstawiono jak ma przebiegać miesięczne spotkanie kręgu. 
• przygotowanie duchowe do pielgrzymki Ruchu Światło-Ż ycie do Warszawy , która odbędzie się w dniu 6.06.2009r.
Czy każda rodzina DK uczestniczy w Modlitewnej Nowennie Miesięcy poprzez codzienne odmawianie dziesiątki różańca w intencjach przewidzianych na dany miesiąc oraz odmawianie modlitwy wezwania. Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »