LIS
08

Starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór

25 października 2008 r przy kościele Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie odbył się Dzień Skupienia dla małżeństw Domowego Kościoła.

K.T. Widulki

Kliknij aby powiekszycSpotkanie nasze rozpoczęliśmy Jutrznią, na której w czytaniu usłyszeliśmy słowa: „Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór”. Słowa te stały się myślą przewodnią konferencji wygłoszonej przez naszą parę filialną- Grażynkę i Romana Strugów. Temat tego spotkania brzmiał: „Posługa pary animatorskiej w kręgu Domowego Kościoła”.
- Posługa – do posługi jesteśmy powoływani. Przyjmujemy ją, służymy a nie zarządzamy. Wyboru par posługujących należy zawsze dokonywać kierując się dobrem kręgu, a nie ustaloną kolejnością. Jeśli w kręgu jest małżeństwo, które nie realizuje zobowiązań, nie może być ono animatorem!
- Pary animatorskiej- nie w pojedynkę, ale razem. Podkreślić należy, ze jest to posługa pary – małżeństwa. Podzielmy się obowiązkami, każde z małżonków powinno czynnie przygotowywać się i prowadzić krąg. Zadaniem pary animatorskiej jest animować czyli pobudzać krąg do życia. Aby pobudzać trzeba samemu żyć- życie z życia. Para animatorska musi przyjąć w całości zasady i żyć charyzmatem Ruchu. Zasady domowego Kościoła to nasz „elementarz”, kodeks naszego postępowania. 
Para filialna zwróciła także naszą uwagę na hierarchię wartości jaka powinna być w naszym życiu:
1.Pan Bóg
2.Małżeństwo
3.Rodzina
4.Praca zawodowa
5.Zaangażowanie w Ruch – nie możemy zaniedbywać rodziny czy pracy zawodowej dlatego, ze angażujemy się w posługę w Ruchu.
Kolejnym aspektem poruszonym w czasie konferencji była Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Usłyszeliśmy fragment Ewangelii o bogatym młodzieńcu (Mk. 10,20-22) i postawione zostało nam pytanie, czy potrafimy oddać też swoją abstynencję w imię miłości do bliźniego… Temat KWC powinien stale towarzyszyć miesięcznym spotkaniom kręgu. Para animatorska w prawdzie nie musi być członkiem KWC, ale powinna dojrzeć do podjęcia tego trudu.

Na tym zakończyliśmy pierwsza część naszego spotkania i wspólnie zasiedliśmy do stołu, aby przy kawie, herbacie i słodki ciasteczku radować się swoją obecnością. Furorę zrobiły wafelki przygotowane przez rodzinę Olszewskich z Międzyborowa. 

Centralnym punktem Dnia Skupienia była Msza Święta koncelebrowana przez ks. Krzysztofa Krawczyka, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Robert Wolniewski. Nad oprawą muzyczną czuwali jak zwykle niezawodni Roman Łowicki i Bogdan Dudziński. 

Po Mszy Św. spotkaliśmy się na konferencji poświęconej przebiegowi spotkania miesięcznego kręgu. Para filialna podkreśliła istotę obecności kapłana na kręgach. Zwrócili także naszą uwagę na punktualność i odpowiedzialność za czas innych na kręgu. Do wszystkich części spotkania powinniśmy być przygotowani. Czas dzielenia się życiem to czas budowania wspólnoty, każdy musi mieć tu czas na wypowiedź. Dzielimy się życiem pod kątem życia Słowem Bożym na co dzień. Mamy wzajemnie ubogacać się tym, jak się uświęcamy. Ta część spotkania nie powinna przekroczyć 1 godz. 
Kolejnym etapem spotkania jest część modlitewna, którą należy rozpocząć o czytania Słowa Bożego. Dobrze, jeśli usłyszymy je z ust kapłana. Wskazane jest także, aby dzielenie się Ewangelią, kapłan zakończył modlitwą podobnie jak w modlitwie wiernych. Ta część spotkania kończy się modlitwą w intencjach podanych przez członków kręgu, podczas rozważania z Maryja i przez Maryję tajemnicy różańca. Część modlitewna powinna trwać ok. 30-40 min. 
Następna część spotkania to część formacyjna, podczas której dzielimy się zobowiązaniami oraz omawiamy nowy temat. Celem dzielenia się zobowiązaniami jest budowanie wspólnoty między nami i Bogiem. Dzielimy się tym, jak realizujemy zobowiązania i co dobrego nam to daje. Tematyka spotkań natomiast powinna być wokół rodziny i małżeństwa.
Musimy sobie uświadomić, że czas poświęcony sprawom organizacyjnym to jeszcze czas spotkania. Nie powinniśmy także zapominać o odpowiedzialności finansowej za Ruch.

Kontynuacją tej konferencji było spotkanie w grupach dzielenia. Próbowaliśmy tu odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
•Jak postrzegamy przebieg spotkania w kręgu macierzystym, czy zauważamy nieprawidłowości, czy mamy wolę poprawy?
•Podzielmy się jako małżonkowie, jak przygotowujemy się do spotkań w kręgu?
•Jak wygląda nasza dbałość o formację nie tylko te podstawową ale i tę permanentną? 
Swoje słowo skierował do nas także moderator DK naszej diecezji – ks. Zbigniew Kaliński. Mówił nam o owocnej posłudze pary animatorskiej wypływającej z natchnienia Ducha Świętego ( czytaj )

Gorąco dziękujemy parze rejonowej z Żyrardowa Wandzi i Marianowi Zielonkom, którzy wraz ze swoim opiekunem Ks. Robertem Wolniewskim przygotowali i czuwali nad całością naszego spotkania. Dzięki nim podczas konferencji nie burczało nam w brzuchach i wyjechaliśmy umocnieni duchowo, świadomi co należy zmieniać w naszych kręgach.
Wydaje nam się tylko, że brak możliwości przyjazdu z dziećmi mógł być przeszkodą dla tych, którzy nie mogli pozostawić swoich pociech w domu. Koniecznością zatem jest, aby wśród rodzących się diakonii w naszej diecezji powstała także diakonia wychowawcza, bo Domowy Kościół to przecież rodziny…


Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »