LIS
02

Owocna posługa pary animatorskiej wypływa z natchnienia Ducha Świętego

By posługa pary animatorskiej wydawała dobre owoce, bez wątpienia potrzebna jest pomoc Ducha Świętego.

ks. Zbigniew Kaliński

Kliknij aby powiekszyc

To On jest głównym Animatorem tego co w nas i naszym działaniu dobre, a więc i we wszelkiej posłudze jest niezbędny. Przyjrzyjmy się teraz Duchowi Świętemu obecnemu na kartach Starego i Nowego Testamentu. Samo poznanie Ducha Świętego i Jego działania już nas otwiera na prawdę o tym, że jest konieczny i w naszym życiu. 
 W Starym Testamencie pierwsza wzmiankę o Duchu Świętym znajdziemy już w opisie stworzenia świata, a więc na pierwszej stronie Księgi Rodzaju. Duch Święty jest tutaj tchnieniem Boga – Stwórcy. Tchnieniem ożywiającym. Ruah – to podstawowe określenie jakim Duch Święty jest nazywany. Jego obecność przy ożywianiu istoty ludzkiej wziętej z prochu ziemi pokazuje że Duch Święty od początku jest przy człowieku i z człowiekiem, który żyje i działa. Blisko 100 razy znajdziemy w Starym Testamencie wymienianego Ducha Świętego. Także wtedy, gdy pod Jego natchnieniem przemawiali najwięksi prorocy z Ezechielem i Izajaszem na czele. Już w tej części Biblii widzimy transcendencję Ducha Świętego w stosunku do świata, Jego całkowity związek z Bogiem i Boski charakter.
 Nowy Testament to już bardzo konkretne „uosobienie” Ducha Świętego. Mamy do czynienia nie tylko z tchnieniem czy mocą Stwórcy ale z Osobą. Obecny w czasie ziemskiej działalności Jezusa wiele razy zaznaczał Swoją obecność. Także rodzący się Kościół wspiera Swoimi darami, bez których apostołowie nie mięli by odwagi i umiejętności by głosić Dobrą Nowinę. To z Nowego Testamentu dowiadujemy się o darach i owocach Ducha. I w końcu o tym, że bez pomocy Ducha nie możemy wyznać, że naszym Panem jest Jezus.
 Możemy chyba powiedzieć patrząc nawet na otaczający nas świat, że owoce są wtedy, gdy wcześniej jest wrzucone w glebę nasienie. Dlatego też potrzeba i w posłudze par animatorskich darów Ducha Świętego niezbędnych do wydawania jakichkolwiek owoców. Tymi darami są: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń boża. Owocami zaś: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność (por. Ga 5,16-24) ale w przypadku posługi animatorskiej powinniśmy także oczekiwać takich owoców jak: własny wzrost w formacji, wzrastanie duchowe kręgu, stopniowe włączanie kręgu w życie parafii i diakonie i inne wynikające z zadań pary animatorskiej.
 Wzorem posługi pozostaje dla nas Jezus, który ciągle był zjednoczony z Duchem Świętym a mówił sam o sobie, że przyszedł aby służyć. Przykładem służby nie tylko Jezusowi i pierwszym wspólnotom Kościoła ale także całej ludzkości jest Niepokalana, która również mówi o sobie oto ja służebnica Pańska.
 Niech zatem Jezus rodzi w sercach par animatorskich pragnienie jak najbardziej owocnej służby w kręgach a Maryja niechaj wyprasza wszelkie Dary Ducha Świętego, które wydają się być nieodzowną pomocą Boga w wypełnianiu powołania do animatorskiej posługi.

 


Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »