GRU
22

#Adwent2017 - rozważania na każdy dzień.

Piątek, 22/12/2017

AGNIESZKA I ROMAN

Kliknij aby powiekszyc

Łk 1, 46-56 Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego
 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W owym czasie Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i ego potomstwa na wieki.»
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
 
Oto słowo Pańskie.
 
ROZWAŻANIE: AGNIESZKA I ROMAN
 
Żona:
Nic dodać do tych przepięknych słów tej która nie bała się zaufać. Jego miłosierdzie , wierny z pokolenia na pokolenia dał nam tego, który jest bramą do Nieba- Jezusa Chrystusa. Pragnę za Maryją wielbić Boga i dziękować Mu za czas Adwentu, za czas który mi daje, abym mogła odnajdywać się codziennie w swoim powołaniu jako żona, matka, nauczycielka. Kocham Cię Boże za moc Twego ramienia, którym mnie otulasz w trudnych chwilach mojego życia. Za to, że spoglądasz na mnie z miłością, uczysz, pouczasz jak żyć. Za Twoja Matkę, która jest pierwszym Nowym Człowiekiem, z którego mogę brać przykład.
 
Mąż:
Maryja pełna wdzięczności wylewa przed Bogiem swoją radość, radość z obecności Jezusa, którego nosi pod sercem. Wielbi Boga za Jego dobroć i miłosierdzie. W nim odkrywa swoją godność i wartość. Cieszy się swoim powołaniem.
A jak jest moja modlitwa?
Czy jest odbiciem mojego wnętrza?
Czy raduję się z tego, ze Jezus jest ze mną?

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »