GRU
20

#Adwent2017 - rozważania na każdy dzień.

Środa, 20/12/2017

ZOSIA I ANTONI

Kliknij aby powiekszyc

Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna
 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.
 
Oto słowo Pańskie.
 
ROZWAŻANIE: ZOSIA I ANTONI 
 
Gdy klęcząc wspólnie wieczorem podczas modlitwy małżeńskiej dziękujemy Panu za kolejny dzień pełen łask czy to za chleb powszedni czy to za zdrowie czy za kolejne zdane egzaminy dzieci a także za zgodę i wzajemną miłość w małżeństwach córek spoglądamy w przyszłość i zawsze pojawiają się słowa „ Aby nasze dzieci nigdy nie straciły wiary i przekazały ją swoim dzieciom i wnukom” Bo cóż rodzice mogą ofiarować więcej swoim dzieciom. Gdy Anioł objawił Maryi słowa „ Nie bój się Maryjo znalazłaś bowiem łaskę u Boga” serce Maryi zadrżało, zaskoczenie, niedowierzanie, zdumienie ale to co najistotniejsze, to czego sami wielokrotnie nie byliśmy w stanie uczynić , to czego byśmy pragnęli bardzo często od naszych dzieci po prostu powiedziała „ Tak”. My też zaufajmy Bogu, często wbrew opinii naszych przyjaciół, znajomych, wbrew ryzyku utracenia stanowiska zaprzyjmy się tego świata tylko po to by usłyszeć słowa Maryi „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa”. Nie stawiała jakichkolwiek warunków nie kalkulowała po prostu zaufała.
Dlatego my też zaufajmy i zawierzmy Maryi wszystkie nasze poczynania, starania wszystkie nasze obawy a przede wszystkim nasze dzieci i ich rodziny a także poczęte i nie narodzone dzieci w codziennej modlitwie różańcowej klęcząc obok siebie mówiąc „ Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą …….” A Dobry Bóg obdarzy nasze rodziny swoją miłością i pokojem.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »