GRU
08

#Adwent2017 - rozważania na każdy dzień.

Piątek, 08/12/2017

KASIA I TOMEK

Kliknij aby powiekszyc

Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.
 
Oto słowo Pańskie.
 
ROZWAŻANIE: KASIA I TOMEK 
 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.”
- Co my robimy z otrzymanym słowem w namiocie spotkania? Czy rozbiliśmy już swój namiot, czy wybraliśmy/określiliśmy miejsce gdzie możemy się spotykać z naszym Przyjacielem? Czy mamy czas by się spotkać, zostawić na chwilę to wszystko czym tak mocno żyjemy, by oczekiwać na Przyjaciela?
„Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”
Znów to słyszymy: Nie bój się… Czy słyszymy głos Boga w swoim sercu, Czy poświęcamy czas na uświadomienie sobie Jego obecności przy mnie – zawsze? Czy pamiętamy, że jest wszechmogący? To Bóg daje łaskę wytrwania w każdym trudzie.
„Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?
Jak to po ludzku sobie wytłumaczyć, jak to ugryźć? Te pytania często stawiamy sobie samym – tak gdzie perspektywa widzenia spraw jest ograniczona, niepełna , a one powinny być skierowane do Kogoś kto w takiej sytuacji poprowadzi, bo wie gdzie i jak.
„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.”
To On ma dla nas najlepsze rozwiązanie każdej sytuacji, nam potrzeba bezgranicznego zaufania i takiej postawy uczy nas Maryja, która po ludzku była na straconej pozycji.
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”
Postawa pokory przygotowuje do służby. Każdego dnia spełniając wolę Ojca, potwierdzamy naszą przynależność do Niego. Nieustanne szukanie woli Ojca, powinno zajmować pierwsze miejsce w naszym życiu, to mówienie „tak”.
"Jakże niemądry jest ten, kto zabiega o wszystko, tylko nie o to, co służy jego zbawieniu. Nadmiar słów nie nasyca duszy, ale dobre życie uspokaja umysł, a czyste sumienie przybliża do przyjaźni Boga" – Tomasza Kempis

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »