GRU
07

#Adwent2017 - rozważania na każdy dzień.

Czwartek, 07/12/2017

SYLWIA I MARCIN

Kliknij aby powiekszyc

Mt 7, 21. 24-27 Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Oto słowo Pańskie.
 
ROZWAŻANIE: SYLWIA I MARCIN
 
ŻONA:
Czy ja spełniam wolę Bożą? Czy wiem jaka jest wola Boża wobec mnie, czy staram się ją poznawać? Jak rozeznać czego oczekuje ode mnie Bóg?
Jednym z naszych zobowiązań w Domowym Kościele jest systematyczna lektura Pisma Świętego. Czytając Pismo Święte wsłuchujemy się w to, co mówi do nas Bóg i poznajemy Jego wolę. Ale nie wystarczy samo czytanie. Musimy to słowo przyjąć do swego serca i umysłu i nim żyć. Słowa Jezusa są słowami Boga, dlatego żyjąc Ewangelią spełniamy wolę Bożą. Jeśli będziemy swoje życie opierać na wartościach ewangelicznych, to gdy pojawią się trudności, np. rodzinne, zdrowotne czy finansowe, to zawsze wyjdziemy z nich zwycięsko, mając ufność w Bogu. Bóg jest skałą, na której powinniśmy opierać fundamenty naszego życia.
 
MĄŻ:
W tym fragmencie Jezus porównuje życie człowieka do wznoszenia domu. Patrząc na budynek z zewnątrz zachwycamy się jego pięknem. Wchodzimy do środka, podziwiamy użyteczne funkcje i rozwiązania techniczne. Natomiast zupełnie poza zasięgiem naszego wzroku pozostają fundamenty tego budynku.
Jezus nie mówi o tym z czego ma być nasz dom zbudowany, wskazuje jedynie fundament tej budowli, czyli skałę. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a my, ludzie, wymyślamy sobie bogów na swój własny, a raczej tworzymy bogów tak lśniących i błyszczących, że wpatrując się w nich widzimy siebie. W myśl słów Jezusa – budujemy na piasku. Wyrzeczenie się współczesnych bożków, miłość oparta na przebaczeniu, osobista i głęboka relacja z Bogiem, w którym dostrzegam miłującego Ojca, stanowi o trwałości naszego życia, jest tym solidnym fundamentem.
 
Prosimy Cię Panie o to, abyśmy zawsze potrafili rozpoznać Twoją wolę i budowali nasze życie na trwałym fundamencie wiary.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »