GRU
04

#Adwent2017 - rozważania na każdy dzień.

Poniedziałek, 04/12/2017

AGNIESZKA I ADAM

Kliknij aby powiekszyc

Mt 8, 5-11 Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
 
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź tu”, a przychodzi; a słudze: „Zrób to”, a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».
Oto słowo Pańskie."
 
ROZWAŻANIE: AGNIESZKA I ADAM 
 
Agnieszka
 
„Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł…” Nie jestem godna i nigdy sama z siebie nie będę… A jednak Ty przychodzisz i uzdrawiasz… przychodzisz i mówisz „kocham cię”
 
„… ale powiedz tylko słowo…” i spraw, Królu mój, żebym Twe Słowo słyszała, żeby rozumiało Je moje serce. Daj Panie, żebym na każde Twoje „idź” – szła i na „Przyjdź” – przychodziła…
 
Adam
 
Setnik wyszedł i prosił Jezusa o uzdrowienie swojego sługi. Jezus uzdrowił sługę, bo jego pan uwierzył w moc, w świętość Jezusa. Czy ja też wierzę? Czy jestem w stanie zaufać Jezusowi, którego nigdy fizycznie nie widziałem? Czy zatem jestem godny, aby Go przyjąć pod swój dach? Na pewno nie. Ale Jezus jest ponad to. Rozpoznaję Go i zapraszam dzięki owocom daru łaski wiary. A On zniża się do mojego poziomu i wchodzi tam, gdzie mogę z Nim przebywać.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »