SIE
03

"Jak Ojciec mnie posłał tak i ja was posyłam" J 20,21

Tata tworzy szkielet w wychowaniu dzieci, a mama piękno...

A. R. Łowiccy

Kliknij aby powiekszyc

 

 Jak zwykle Pan nas zaskoczył. W dniach 17.07-2.08 uczestniczyliśmy w OR II0  . Człowiek myśli, ze już tyle przeżył, tyle wie. A tu Bóg odkrywa siebie po raz kolejny, zaskakuje. Odkrywaliśmy Boga jakby na nowo. Przy rozważaniu księgi Wyjścia widzieliśmy Jego działanie wśród Izraelitów, porównywaliśmy z naszym życiem. Czytanie Jego listu do nas podczas codziennej celebracji, namiotu spotkania wpisywał w nasze serca Jego słowo do nas. Bardzo mocne były słowa z J 9, 1-7 „ Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień”. Czas tak szybko przemija, a jak jest nasza postawa? Praca, codzienne obowiązki ile razy odciągają nas od Niego. A On czeka, czeka…Każde słowo Księdza Wiesława starannie przygotowane, prosto trafiały do naszych serc. Pan Bóg odpowiada, jeśli wpadam w sidła to się nie miotam, ale proszę o pomoc. Bóg też odpowiada przez milczenie, daje nam szansę na rozwiązanie sprawy. Biblia pokazuje Boga, który zawsze pamięta  o swoim przymierzu. Obiecuje i realizuje. Czym jest wiara? Biblia ukazuje nam wiarę jako budowanie relacji. Pan Bóg każdego z nas wybiera. Kiedy Bóg daje nam zadanie na pewno daje rozwiązanie. Wystarczy Go wpuścić do naszego życia. Bóg powołuje i posyła, zawsze wyposaża w swoja moc – Ducha Świętego.( 70 zostało powołanych, ale 2 nie przyszło-A TY?)Trzeba zostawić „ciepełko naszego życia” i iść – jak Jezus .Warto trwać w Kościele, choć czasem trudno, nie wszyscy są dla nas świadkami, ale warto ukazywać nasz Sakrament Małżeństwa, aby inni widzieli, ze warto. Bardzo często w Piśmie Świętym mamy „zapisz wszystko na  świadectwo, aby pamiętali”. Bóg który walczy o nas i w nas , zaprasza nas do tej walki. Bóg nas nie wyręcza, ale zawsze z nami jest. Nigdy nie traci kontroli. Jesteśmy wezwani do walki w świecie. Pan Bóg powiedział, że grzech będzie do końca czasów. Gdyby nie grzech nie byłoby WOLNOŚĆI. Możemy walczyć przez post. Zacząć od czegoś drobnego. Jesteśmy w stanie pokonać grzech, tylko musimy w to uwierzyć. Czasem cierpimy, by móc siebie poznać. Nie szukajmy cierpienia, ale jak przyjdzie naśladując Jezusa przyjmijmy go. Mamy wielkie zadanie jako rodzice, nie chrońmy ich  przed trudnościami. Musimy nauczyć ich krzyża. Dzieci musza nauczyć się pokonywać trudności, przecież w życiu przyjdą trudne sytuacje. Tata  tworzy szkielet w wychowaniu dzieci, a mama piękno. Piękne słowa księdza, które uczyły nas wpatrywania się w Boga walczącego, kochającego, uwalniającego, czekającego na nasze TAK. „Jak Ojciec mnie posłał tak i ja was posyłam” Słowa te wisiały w naszej rekolekcyjnej kaplicy. Codziennie przypominały nam do czego jesteśmy powołani. Na kręgach odkrywaliśmy drogę wyjścia Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, porównując ja z naszymi słabościami, naszą drogą do Nieba. Umacnialiśmy się świadectwami osób, które z nami odkrywały te prawdę. Widzieliśmy moc Ducha Świętego działającą wśród nas. Poprzez inne konferencje poznawaliśmy jak budować prawdziwe relacje w małżeństwie te cielesne i duchowe, byśmy mogli rozwijać swoją małżeńską miłość. Modlitwa małżonków, dialog, sakrament pojednania budowały w nas tę więź między nami i Bogiem. Chwała Panu za ten czas odkrywania Boga, ludzi i siebie nawzajem.                         

 Niech w naszych sercach zawsze panuje zaufanie i wiara.

  Bardzo dziękujemy Eli i Grzesiowi za zorganizowanie rekolekcji. Księdzu Wiesławowi za ciepło, życzliwość, perfekcjonizm, za słowo Boga skierowane do naszych serc ( ksiądz jest kopalnią wiedzy, przede wszystkim chrześcijańskiej). Wszystkim animatorom za ich zainteresowanie i świadectwo wiary. Wszystkim uczestnikom, pokazującym nam miłość Boga do człowieka, miłość małżeńską. Pozdrawiamy wszystkich .

Z Panem Bogiem A.R. Łowiccy

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »