WRZ
24

Jubileuszowe posumowanie pracy rocznej DK

W dniach 13-14.09.2008r. odbyło się w Olsztynie jubileuszowe podsumowanie pracy rocznej DK (35-lecie DK) .

M.M. Sikora

Kliknij aby powiekszycW podsumowanie tym uczestniczyli: bp Adam Szal Delegat KEP do spraw Ruchu Światło – Życie, ks. Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie, ks. Andrzej Wachowicz Moderator Krajowy DK, Jolanta i Mirosław Słobodowie para krajowa DK, moderatorzy diecezjalni, pary diecezjalne oraz zaproszeni goście.

W sobotę po zawiązaniu wspólnoty zostały przedstawione 2 prezentacje multimedialne „ Historia Domowego Kościoła- przypomnienie najważniejszych wydarzeń” oraz „Domowy Kościół w liczbach”. Prezentacje te zaczynając od czerwca 1973 roku , kiedy to rodziny przyjechały po raz pierwszy na 15 dniowe oazy przybliżyły nie tylko przełomowe chwile DK, lecz również oddały tę szczególną atmosferę spotkań, rekolekcji oraz dni wspólnot. 
To co obejrzeliśmy na ekranie wybrzmiało dobitnie podczas świadectw złożonych przez Leszka i Elę Polakiewiczów oraz ks. Marka Zajdel.
Leszek i Ela Polakiewiczowie w DK są od 30 lat. Pierwsze swoje rekolekcje przeżyli w Krościenku w 1978r. Po tych rekolekcjach – jak wspominali - zaczęli zakładać kręgi, żeby nie zostawić dla siebie tego co zostało im dane. Pamiętali bowiem słowa Franciszka Blachnickiego o ewangelizacji Musicie być wszędzie. Ta metoda jest najskuteczniejsza. Wtedy to zrozumieli, iż ważne jest czy chcesz coś robić, a nie to czy się nadajesz. Nie odrzucali próśb o posługę, bo Panu Bogu się nie odmawia. Pan Bóg prowadził ich tak jak dzieci, które uczy się chodzić. Po latach widzą, iż wszystkie posługi ich formowały, iż posługa bardziej usprawnia niż bycie uczestnikiem, iż nie ma rekolekcji zmarnowanych, to nam się tylko tak wydaje. Pan Bóg zawsze działa. Duch Św. jest zawsze obecny. I nie są to puste słowa. Oni to – jak podkreślili - doświadczają każdej chwili swojego życia. W trakcie świadectwa Leszek i Ela Polakiewiczowie wskazali jak ważna dla ich rozwoju duchowego była i jest rzetelna realizacja zobowiązań i tego co nam daje charyzmat Ruchu Światło-Życie . 
Ksiądz Marek na pierwsze rekolekcje DK pojechał jako kleryk w 1981r. Tam właśnie zobaczył jak na dzieci wpływa miłość między małżonkami, jak ważne jest istnienie tej miłości. Doświadczenie DK pozwoliło mu inaczej przeżywać kapłaństwo, inaczej spojrzeć na rodzinę , zobaczyć jej drogę do świętości. Będąc od 8 lat moderatorem DK ks. Marek zobaczył jak istotne są rekolekcje ewangelizacyjne, że są one fundamentem i od jakości tego fundamentu zależy nasz rozwój. Zwrócił także uwagę na znaczenie wspólnego uczestnictwa 
w rekolekcjach III stopnia zarówno rodzin jak i młodzieży. Wspólne przeżywanie tych rekolekcji przełamuje bariery u młodzieży, która mało wie 
o DK lub ma o DK wypaczone spojrzenie. 
Wzruszeniem napełniło uczestników spotkania świadectwo Eli Ogrodnik (wdowy) , która wspominała, jak w 1974 była z mężem na rekolekcjach DK. 
Te rekolekcje zapoczątkowały ich wspólną drogę w DK, spowodowały ich życie obok siebie zamieniło się we wspólne życie. Najbardziej jednak – jak wspominała - zjednoczyła ich wspólna posługa oraz rzetelna realizacja zobowiązań DK. Zrobisz krok do Jezusa a On do ciebie tysiąc kroków. 
Ela Ogrodnik podkreślała, żeby trwać w ruchu nie tyle mówiąc, co świadcząc 
o nim, że trzeba dzielić się tym co się otrzymało. Wiernie trzymać się zasad DK.

Parę słów do uczestników podsumowania skierował również ks. Adam Wodarczyk przypominając o najważniejszych zadaniach ruchu, tj. :
• ewangelizacji – jeżeli nie ma troski o ewangelizację to jest to pierwsza droga ku zastojowi, 
• jedności ruchu – tam gdzie się dialog uobecnia ma być tworzona diakonia jedności,
• trosce o udział rodzin w rekolekcjach 15- dniowych, o przejściu podstawowej drogi formacji,
• uczestnictwie w ORD oraz stawaniu się członkami Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie 
  
Po obiedzie odbyły się spotkania w filiach, gdzie poruszone zostały sprawy dotyczące Operacji Rzym (omówiono w odrębnej relacji ) oraz listu Kręgu Centralnego poświęconemu prawidłowemu przebiegowi comiesięcznych kręgów.  

Sobotnia Eucharystia sprawowana była pod przewodnictwem bp Adama Szal Delegata KEP do spraw Ruchu Światło Życie. Podczas homilii bp Adam Szal kilkakrotnie podkreślał znaczenie miłości, o której św. Paweł mówił 
w Liście do Koryntian. Miłości, której człowiek może nauczyć się w prawdziwie chrześcijańskiej rodzinie. Bo rodzina to domowy Kościół, w którym małżonkowie są kapłanami (prowadzą do Boga) a dzieci wiernymi. Jak wskazał bp Adam Szal trzeba koniecznie modlić się aby oddziaływanie takich rodzin było coraz większe. Mówiąc o zadaniach rodziny bp Adam Szal przypomniał, 
iż Ruch Światło- Życie to ruch misyjny.
Na zakończenie Eucharystii nastąpiło uroczyste przekazanie posług przez pary diecezjalne oraz jedną parę filialną. 

Po uroczystej kolacji gospodarze (DK Diecezji Warmińskiej) przygotowali niespodziankę. Zorganizowali pogodny wieczór „pod batutą” wodzireja, który sprawił, iż muzyką i tańcem wielbiliśmy Pana Boga. Na zakończenie pogodnego wieczora wjechał ogromny tort z napisem 35–lecie DK. Tort ten kroili, częstując wszystkich uczestników, bp Adam Szal, ks. Andrzej Wachowicz Moderator DK, Jolanta i Mirosław Słobodowie para krajowa DK.
Ten pełen wrażeń dzień zakończyliśmy Apelem Maryjnym.

W niedzielę pojechaliśmy do Gietrzwałdu, aby podczas uroczystej Mszy Św. odpustowej pod przewodnictwem Kard. Henryka Gulbinowicza, podziękować Matce Bożej za nieustającą opiekę i miłość jaUdostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »