KWI
12

#WielkiPost2017 - rozważania na każdy dzień.

Środa 12 kwietnia 2017, Wielka Środa

MAŁGOSIA I PIOTR

Kliknij aby powiekszyc

Ewangelia wg św. Mateusza 26,14-25.
 
Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów
i powiedział: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.
Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?»
On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami"».
Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę.
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami.
A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi».
Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»
On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi.
Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».
Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty».
 
ROZWAŻANIA: MAŁGOSIA I PIOTR 
 
Zdrajca Judasz jeden z dwunastu uczniów Jezusa, był oszukańczym skarbnikiem apostołów. To on zdradził Jezusa arcykapłanom, którzy pragnęli Jego śmierci - zobowiązał się wydać Go przy dobrej sposobności, aby otrzymać za to trzydzieści srebrników.
Podczas posiłku paschalnego Jezus ujawnił, co się stanie w najbliższym czasie, o tym, że kończy się dzieło zlecone Synowi przez Ojca. W tym dziele pozostało jeszcze złożenie dobrowolnej ofiary jakim jest życie Jezusa.
Judasz, arcykapłani, Piłat i żołnierze wykonujący wyrok śmierci są reprezentantami grzesznego świata, za który umarł Jezus. Ich imiona pozostaną na zawsze symbolem całego świata potrzebującego zbawienia. Dla nich wszystkich byłoby lepiej, aby się nie urodzili.
Judasz do dziś staje się powodem zadawania pytań, na które nie ma łatwych odpowiedzi.
Są to pytania o wiarę, zbawienie, pewność, wytrwałość, wybór o mniejsze czy większe zło.
Zdrada Judasza nie zmniejsza miłości Jezusa do nas i Jego posłuszeństwa Ojcu, a sami uczniowie to również MY stojący przed wielką próbą i egzaminem. Dla nas każdy dzień to dzień wyboru postępowania i podejmowania decyzji, które nie zawsze podobają się Panu Bogu. Trwamy tym samym w postanowieniu czynienia dobra i wytrwałości w powściągliwości przed lekkomyślnością raniącą Jezusa.
Kochajmy Pana, bo jego miłosierdzie jest wielkie.
Chwała Panu.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »