KWI
06

#WielkiPost2017 - rozważania na każdy dzień.

Czwartek 06 kwietnia 2017, Czwartek V tygodnia Wielkiego Postu

EWA I SYLWEK

Kliknij aby powiekszyc

Ewangelia wg św. Jana 8,51-59.
 
Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».
Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: "Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki".
Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?» Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: "Jest naszym Bogiem",
ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się». Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem». Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.
 
ROZWAŻANIA: EWA I SYLWEK
 
Żona:
 
Panie, dajesz nam codziennie słowa Twojej nauki. One prowadzą nas do życia wiecznego. Gdy odchodzi od nas ktoś bliski, żyje zjednoczony z Tobą, nie umiera. Czy zawsze o tym pamiętam? Może targuję się z niedowierzaniem i zaczynam robić Ci Panie wyrzuty…? Umacniaj mnie, moich braci i siostry, aby Twoja nauka była zawsze na pierwszym miejscu. Pragnę przestrzegać jej w zwykłej codzienności: w rodzinie, w pracy, wśród ludzi i sytuacji, które spotykam. To pozwoli każdemu z nas być na właściwej drodze, która prowadzi nas do Ojca w niebie. Nie skupiajmy swoich wysiłków tylko na doczesnym życiu.
 
Mąż:
 
Jezus mówi: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. Czy w naszym codziennym, szarym życiu, ilekroć spotykamy się ze śmiercią nie zamykamy się na Boga? Odejście osób bliskich jest bolesne, myślimy o chwilach doczesnych. Zapominamy o tym, co najważniejsze. Bóg, który jest obecny codziennie z nami otacza nas chwałą i błogosławi, jeżeli tylko my chcemy iść Jego drogą. Nie wywyższa się, nie chlubi swoją postawą. Powinniśmy żyć zgodnie z tym, czego nas naucza Jezus - Nauczyciel miłości i przebaczenia.
 

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »