KWI
05

#WielkiPost2017 - rozważania na każdy dzień.

Środa 05 kwietnia 2017, Środa V tygodnia Wielkiego Postu

Iwona i Piotr

Kliknij aby powiekszyc

Ewangelia wg św. Jana 8,31-42.
 
Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.
Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca».
W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama.
Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał».
 
ROZWAŻANIE: IWONA I PIOTR
 
Nie wyszedłem od siebie, lecz ON MNIE posłał, te słowa to fundament naszej wiary, Jezus nie jest sam z siebie kimś wyjątkowym, jest POSŁANY do nas przez Ojca, trwać w nauce Jezusa to wierzyć w to, to poznawać prawdę i dzięki temu stawać się wolnym. Lecz co to wszystko tak naprawdę znaczy? Wolność od grzechu odnajdujemy jedynie w Bożym Miłosierdziu, a Miłosierdzie to odnajdujemy osobiście w sakramencie pokuty, tylko tyle i aż tyle, Jeżeli więc Syn Boży nas wyzwoli, wówczas będziemy rzeczywiście wolni.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »