KWI
01

#WielkiPost2017 - rozważania na każdy dzień.

Sobota 01 kwietnia 2017, Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu

RENATA I ARTUR

Kliknij aby powiekszyc

Ewangelia wg św. Jana 7,40-53.
 
Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem».
Inni mówili: «To jest Mesjasz». Jeszcze inni mówili: «Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?
Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?» I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu.
Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: «Czemuście Go nie pojmali?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia». Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść?
Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego?
A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego:
«Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni?»
Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się każdy do swego domu.
 
ROZWAŻANIE: RENATA I ARTUR
 
Czy będziemy potrafili być jak Nikodem, gdy przyjdzie nam wstawić się za prawdą, w czyjejś obronie: w pracy, wśród znajomych, w rodzinie? On stanął po stronie Jezusa, w obronie prawdy i sprawiedliwości, czy na co dzień stać mnie na taką odwagę? Iść pod prąd, dążyć do prawdy zachowując szacunek do strony przeciwnej- to prawdziwe świadectwo współczesnego chrześcijanina.
 
Boże, daj nam światło Ducha świętego abyśmy właściwie rozeznawali w trudnych sprawach, dodaj nam Twojego miłosierdzia, abyśmy nie osądzali.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »