MAR
26

#WielkiPost2017 - rozważania na każdy dzień.

Niedziela 26 marca 2017, Czwarta Niedziela Wielkiego Postu -Laetare

SYLWIA I MARCIN

Kliknij aby powiekszyc

Ewangelia wg św. Jana 9,1-41.
 
Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.
Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.
Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata».
To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego,
i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloe» - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?»
Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otwarły?»
On odpowiedział: «Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: "Idź do sadzawki Siloam i obmyj się". Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem».
Rzekli do niego: «Gdzież On jest?» On odrzekł: «Nie wiem».
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów.
A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat.
I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstało wśród nich rozdwojenie.
Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To jest prorok».
Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: «Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi?»
Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym.
Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie».
Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi.
Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie».
Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: «Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem».
Na to odpowiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?»
Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?»
Wówczas go zelżyli i rzekli: «Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza.
My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi».
Na to odpowiedział im ów człowiek: «W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył.
Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia.
Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić».
Na to dali mu taką odpowiedź: «Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?» I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie».
On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.
Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal.
 
ROZWAŻANIE: SYLWIA I MARCIN
 
Mąż:
 
Nigdzie w Piśmie Św. Jezus nie mówi, że cierpienie czy choroba to kara za grzechy. Zamiast obwiniać Boga za zło, które nas spotyka przyjrzyjmy się naszym błędom, złym czynom, niewłaściwym wyborom.
„A gdybyś musiał zrozumieć - i chciał
Wiedzieć więcej niż mógłbyś pojąć – to znak
Że zamiast żyć własnym życiem
Poznać chcesz jego tajemnice.
To błąd”
fragment piosenki „Nazywaj rzeczy po imieniu” zespołu Raz. Dwa. Trzy
 
Żona:
 
Rzeczywiście bardzo ciężko jest nam zrozumieć, że Bóg dopuszcza sytuacje, że cierpi ktoś, kto naszym zdaniem na to nie zasługuje. Dlaczego zło dotyka dobrych ludzi? Raczej na tym świecie tego nie zrozumiemy. Pozostaje nam zaufać Bogu i wierzyć, że to wszystko jest „po coś” i Bóg z każdego zła i niesprawiedliwości wyprowadzi tylko większe dobro.
Mąż: Ten fragment ukazuje mi dobitnie hipokryzję faryzeuszów. To nie fizyczną ślepotę piętnuje Jezus, ale fałszywą pobożność.
Myślę, że w moim życiu bywam takim faryzeuszem, krytycznym wobec innych, wyniosłym i aroganckim. Jeśli ktoś ma inne zdanie, zaraz go skrytykuję, uważając, że racja jest po mojej stronie, a wszyscy inni są źli.
Tymczasem Bóg nie sądzi i nie potępia, lecz gdy szczerze żałujemy odpuszcza nam grzechy, daje nowe życie.
Żona: Niestety chyba nikomu z nas nie jest obca postawa faryzeuszy. Nawet gdy staramy się prowadzić dobre i pobożne życie to i tak czasem wpadamy w pułapkę pychy i hipokryzji. Łatwo przychodzi nam osądzanie innych, oburzanie się grzechami bliźnich, trudniej postawa miłości do każdego człowieka.
Proszę Cię Panie o pokorę i o umiejętność kochania bliźnich, szczególnie tych, którzy w moich oczach nie zasługują na miłość.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »