MAR
25

#WielkiPost2017 - rozważania na każdy dzień.

Sobota 25 marca 2017, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

SYLWIA I MARCIN

Kliknij aby powiekszyc

Ewangelia wg św. Łukasza 1,26-38.
 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł. 
 
ROZWAŻANIE: SYLWIA I MARCIN
 
Mąż:
 
Spotykając kogoś znajomego witamy się, czasami zaś jesteśmy świadkami ludzkich powitań. Poprzez emocje osoby spotykające się wyrażają swój stan ducha. Czasem reakcje bywają różne – od radości do smutku. Podobnie wyglądają gesty.
Do Maryi Bóg posłał Anioła Gabriela. On zanosi Maryi piękne pozdrowienia- „Pełna łaski”, „Pan z Tobą”. To nie jest powitanie od siebie, ale wysłannika Boga.
On zachęca nas, byśmy się radowali jego obecnością przy nas w każdym czasie, obdarza nas potrzebnymi łaskami. My jako ludzie wolni możemy przyjąć Jego zaproszenie lub odrzucić. On da nam wszystko, czego potrzebujemy do życia, tylko musimy Mu zaufać tak, jak Maryja.
Święty Jan Paweł II w jednej ze swoich pielgrzymek do Polski powiedział:
„Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi!”
Uczmy się od Maryi, co to znaczy ufać Bogu i radować się w Nim.
Dziękuję Ci Panie za dar pięknej Matki.
 
Żona:
 
Dla mnie ten fragment mówi przede wszystkim o zaufaniu Bogu. Maryja zaufała całkowicie, bezgranicznie, całe swoje życie zawierzyła Stwórcy.
Myśląc po ludzku bardzo wiele ryzykowała, szczególnie mając na uwadze tamte czasy i krąg kulturowy, tak naprawdę ryzykowała życie. A jednak zaufała, poddała się słowu Bożemu bez chwili wahania.
Czy ja potrafiłabym tak zaufać? Ile razy w o wiele bardziej błahych sprawach nie potrafię zdać się na Boga, rozmyślam, kalkuluję, a zapominam o tym, że Boży plan na moje życie na pewno jest najlepszy. Chyba jeszcze wiele brakuje, abym jak tak, jak Maryja potrafiła powiedzieć:
„Jestem służebnicą Pana, niech mi się stanie według słowa Twego”

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »