MAR
24

#WielkiPost2017 - rozważania na każdy dzień.

Piątek 24 marca 2017, Piątek III tygodnia Wielkiego Postu

Kasia i Tomek

Kliknij aby powiekszyc

Ewangelia wg św. Marka 12,28b-34.
 
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą".
Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.
Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.
 
ROZWAŻANIE: KASIA I TOMEK
 
Jakże wymowne to przykazania, że wydawałoby się – nic więcej nie można dodać.
„Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem…” – w sercu rodzą się nasze czyny: dobre lub złe. Serce jest siedliskiem rozsądku, woli: chcę lub nie i uczuć: dobrych lub złych. W sercu wypisane jest Prawo Boże: którego przestrzegamy lub nie.
„… całą swoja duszą…”. Dusza to życie.
„… całym swoim umysłem i mocą.” Stawianie Pana Boga na 1. miejscu przynosi korzyści nam ludziom. Wiedzą o tym Ci, którzy są Mu wierni.
Nie spełnimy jednak tego przykazania, jeżeli nie zaczniemy od własnego, międzyludzkiego ogródka. Wiele o sobie wiemy a zwłaszcza o innych. Nasze życie często skupia się na obserwacji i ocenie innych, co nie nosi znamion miłości.
Starajmy się czynić dobro, zadbać o potrzeby najbliższych: zmęczonej żony, spracowanego męża, potrzebujących uwagi dzieci. Pokonajmy własny egoizm by okazać innym miłość.
 
A wystarczy czasem niewiele: uśmiech.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »