MAR
23

#WielkiPost2017 - rozważania na każdy dzień.

Czwartek 23 marca 2017, Czwartek III tygodnia Wielkiego Postu

Kasia i Tomek

Kliknij aby powiekszyc

Ewangelia wg św. Łukasza 11,14-23.
 
Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione.
Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy».
Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy.
Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie.
Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza».
 
ROZWAŻANIE: KASIA I TOMEK
 
Człowiek niemy to ten, w którym pomieszkuje szatan. Nie ma on możliwości działania, czyli czynienia dobra. Jego niemota wynika z uwikłania w grzech.
Grzech powoduje, że tracimy siebie, działamy przeciwko sobie samym, swojemu sumieniu. Nabieramy się na pokusy i podstępy złego ducha, by w rezultacie zagubić się i popaść w wewnętrzny konflikt.
W codzienności grzech powoduje zaciemnienie naszego umysłu. Przewrotnie szukamy „dziury w całym”, domagamy się potwierdzenia naszych racji, czyli szukamy swego (tego co sobie wymyśliliśmy).
Chrystus zachęca nas byśmy byli zdeklarowani, byśmy wybrali dobro, wzrastali w nim i swoją postawą świadczyli o przynależności do Niego. Bycie blisko Chrystusa daje pokój serca.
Czy wierzymy, że źródłem naszej siły jest Jezus Chrystus, że to On daje nam prawdziwe szczęście a nie są nimi jego namiastki oferowane przez szatana?

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »