MAR
07

#WielkiPost2017 - rozważania na każdy dzień.

Wtorek 07 marca 2017, Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu

AGNIESZKA I ROMEK

Kliknij aby powiekszyc

Ewangelia wg św. Mateusza 6,7-15.
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.
Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie: święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jak i my przebaczamy odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień".
 
ROZWAŻANIA: AGNIESZKA I ROMEK
 
Mąż:
 
To chyba jedna z pierwszych modlitw, której już jako małe dziecko się nauczyłem. Przewija się ona przez całe moje życie. Jest obecna w mojej modlitwie osobistej, Jutrzni, Nieszporach, a o jej wielkiej wartości przemawia to, że jest na każdej Eucharystii. Na Oazie I jest nawet specjalne nabożeństwo „Siedmiu Próśb”, gdzie Modlitwa Pańska jest celebrowana. Ta modlitwa pokazuje mi, że w tych kilku zdaniach zawarte jest wszystko co mi do życia potrzeba. Nie muszę szukać wielkich słów wystarczy – Ojcze nasz ...
 
Żona:
 
Bóg po raz kolejny pokazuje mi jak ważne są słowa „Ojcze nasz”. Nie muszę zagadywać Boga. On zna mnie i moje serce, i wie co jest mi potrzebne. Przez słowa Modlitwy Pańskiej modlę się o wszystko co w życiu najważniejsze.
 
Razem:
 
W małżeństwie modlitwa ta często wplatana jest do naszej modlitwy małżonków. Bóg obdarował nas sobą, to wielki dar, aby swoje powołanie pełnić w małżeństwie.
Módlmy się, aby nasze dzieci odnalazły swoje miejsce w życiu i odkryły swoje powołanie.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »