MAR
06

#WielkiPost2017 - rozważania na każdy dzień.

Poniedziałek 06 marca 2017, Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu

HALINKA I JANEK

Kliknij aby powiekszyc

Ewangelia wg św. Mateusza 25,31-46.
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?
Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"
A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie". Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?"
Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
 
ROZWAŻANIE: HALINKA I JANEK
 
Żona:
 
W przypowieści o siewcy Pan opowiada o tym, jak do człowieka przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu (Mt 13, 19) Jezus do niczego nas nie zmusza , daje wolną rękę: wybieraj dobro lub zło. Jeśli wybierasz dobro chwała Panu, bo Bóg z miłości do człowieka tego pragnie – a jeśli zło skutki opłakane – czeka piekło! – zachowaj Boże, bo my w tym codziennym zabieganiu zatracamy poczucia wartości życia chrześcijańskiego. A Bóg czeka na każdego z nas i pragnie naszego nawrócenia, ale jeśli chcemy i pragniemy Bóg dopomoże zawrócić ze złej drogi. Przerażają mnie, Panie, niektóre słowa i Twoje ostrzeżenia. Proszę Cię Jezu, aby zły nie porywał to co zasiane w moim sercu. Diabeł istnieje, działa w ludziach, ale w Jezusie jest nasza nadzieja. On nie dopuści byśmy byli kuszeni ponad nasze siły, Pan wyrwał nas z mocy szatana. Bóg dał nam anioła, który nas strzeże i obroni przed szatanem, podsunie święte natchnienie. Bo Chrystus jest prawdziwym zwycięzcą zła. Poza Bogiem jest tylko ciemność i pustka, smutek. Bóg dał nam środki do walki ze złem. A więc modlitwę, umartwienie, spowiedź, Komunię Świętą, opiekę nad nami Matki Najświętszej, przy Niej zawsze jesteśmy bezpieczni.
Ojcze Nasz: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, nie pozwól nam popaść w niewierność.
Jezus uczy nas usługując ludziom w potrzebie usługujemy samemu Bogu (pragnę Ci służyć Panie).
 
Mąż:
 
Przezwyciężanie egoizmu, choć trudne, aby pokonać zło, to ciągłe umieranie i ciągłe przechodzenie do nowego życia, do posiadania siebie w dawaniu siebie. Służąc innym, znajdziemy radość duchową a jeszcze służyć tam gdzie jest najtrudniej to wspaniała posługa. Żyjemy dla nieba, więc nie możemy mówić „jakoś to będzie”, grzech zniewala, prowadzi do zguby. Często zapominamy, że w tym codziennym, zabieganym, rozpędzonym świecie, życie na ziemi, w porównaniu do wieczności jest jedną krótką chwilą. Boże daj mi pokorę i siłę by się zatrzymać i podjąć refleksję, nad tym co najważniejsze.
Przez śmierć Twoją Panie dokonuje się nasze zbawienie – Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie, bo Ty jesteś naszym Panem!

 

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »