MAR
05

#WielkiPost2017 - rozważania na każdy dzień.

Niedziela 05 marca 2017, Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

HALINKA I JANEK

Kliknij aby powiekszyc

Ewangelia wg św. Mateusza 4,1-11.
 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni
i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień».
Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych
i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu
 
ROZWAŻANIE: HALINKA I JANEK
 
Żona
 
„Panu Bogu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”
Jego miłość do Ojca pomogła przezwyciężyć zło. Przez zwycięstwa Jezusa dokonuje się nasze odkupienie.
1. Kuszenie Jezusa. Pan dopuszcza do nas pokusy, żebyśmy się uświęcali.
2. Walka z pokusami, czujność w słabości. Służenie Bogu.
3. Pan zawsze nas umacnia, jak skutecznie walczyć z pokusami.
Diabeł na pustyni ingeruje w życie Jezusa. Poddaje próbie naszego Pana. Chce się przekonać, czy nadeszła godzina Mesjasza. Jezus pozwolił na to, abyśmy otrzymali przykład pokory. Chciał także nauczyć nas walki ze złem, z pokusami, którym bywamy poddawani przez całe nasze życie. Jezus w swej pokorze nie posługuje się swoją Bożą mocą, żeby uciec przed trudnościami czy wysiłkiem, cierpieniami, ale uczy mnie, nas wszystkich, jak powinniśmy być czujni wobec siebie samych w chwilach słabości, gdyż wtedy diabeł może wzmóc soje pokusy. Boże daj mi siłę w walce ze złem. Bo sami z siebie nic uczynić nie możemy. Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać (Ps. 27).
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Mt 26, 41).
Ojcze nasz nie wódz nas na pokuszenie, użycz nam siły, byśmy mogli sprostać pokusie. Możemy zawsze liczyć na Bożą łaskę. Chrystus nas odkupił! Aby wygrywać te duchowe bitwy, należy często przystępować do sakramentów, szczególnie do Eucharystii i sakramentu pojednania. Bóg człowieka grzesznego powołuje do życia wiecznego. Nic tak zdrowia nie przywraca jak sakrament pojednania (dobry spowiednik). A więc ile cierpień i zniewag Jezus zniósł dla nas, abyśmy mogli usłyszeć w sakramencie pojednania odpuszczają ci się twoje grzechy. Jezu chciałabym Cię zamknąć w mym sercu. I wytrwać przy Tobie, aby ostatnim pokarmem był Najświętszy Sakrament a ostatnimi słowami Jezus i Maryja.
Bóg zapłać.
 
Mąż
 
On zniweczył wszystkie pokusy, podstępy szatana i nauczył nas jak pokonać zło. To ciągła i nieustanna walka ze złem, pokusy, które atakują, ciągłe umieranie i nawracanie, które kosztuje nas dużo wyrzeczeń, cierpień duchowych, zło jest okrutne, które próbuje zniewalać ale pragnienie, tęsknota za Bogiem pomaga przezwyciężać zło. Jezusa zwycięstwo stało się naszym zbawieniem. Chrystus chce nas doprowadzić do nieba. Tego pragniemy i o to prosimy: służyć Bogu całym sercem. Naucz mnie Panie dobrze przerobić życie ziemskie na swoją doczesność. Pan zawsze jest przy nas i podczas kuszenia i mówi nam odwagi! Jam zwyciężył świat.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »