KWI
09

Relacja z III Sympozjum Dar Życia

W dniu 29 marca 2008r. odbyło się w Skierniewicach III Sympozjum Dar Życia, któremu przyświecał temat „Rodzina znakiem Ewangelii Życia”.

M. M. Sikora

Kliknij aby powiekszycSympozjum to rozpoczęło się o godz. 8:30 mszą św., której przewodniczył
ks. Bogdan Zatorski – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin. Po mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli do sali obrad w Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Skierniewicach, gdzie odbyła się część sympozjum obejmująca wykłady, świadectwa oraz koncert scholii dziecięcej.
Nad przebiegiem sympozjum czuwał ks. Grzegorz Gołąb Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie, który dokonując otwarcia sympozjum wprowadził nas wszystkich w atmosferę miłości i ciepła, w uczucia które powinny charakteryzować każdą rodzinę.

Kolejne wykłady oraz świadectwa potwierdzały, iż rodzina jest źródłem miłości
i życia. I tak:

Ks. Mirosław Nowosielski (kapelan katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana Diecezji Łowickiej), mówiąc o cywilizacji miłości wskazał na cztery filary tej cywilizacji:
• prymat miłosierdzia przed sprawiedliwością - miłość dopełnia bowiem sprawiedliwość. Jak wskazał ks. Mirosław Nowosielski sprawiedliwość nie wystarczy, trzeba ogarnąć ją miłością.
• prymat osoby przed rzeczą – miłość sprawia, że osoba jest ważniejsza od rzeczy. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdzie człowiek staje się towarem
i jest sprowadzany do poziomu rzeczy,
• prymat etyki przed techniką – miłość chroni przed tym aby technika nie zawładnęła całkowicie człowiekiem,
• prymat być przed mieć .
Ks. Mirosław Nowosielski nawiązując do współczesności podkreślał, iż cywilizacja miłości ma szanse stać się rzeczywistością Tylko musimy dociekać prawdy. Mamy być prawdziwi ze swoimi wadami i zaletami. Miłość bowiem nie jest utopią Jest zadana do realizacji z pomocą Bożą.

O cywilizacji życia mówił Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polski. Zwrócił nam uwagę, iż w Polsce, wbrew doniesieniom medialnym, najważniejszym ideałem pozostaje założenie udanej rodziny, zaś ¼ młodych ludzi chce mieć rodzinę wielodzietną (obecnie za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę gdzie jest co najmniej 3 dzieci). Jednocześnie Marek Jurek przypomniał nam wszystkim,
iż pierwsze prawo człowieka to prawo do życia a cywilizacja, która nie chroni życia przestaje być cywilizacją. Wszystko co mówimy o miłości musimy przekładać się na nasze życie.
Życie ma być przyjęte w miłości Człowiek poczęty w miłości nie odda rodziców do domu starców.
Zwieńczeniem tych słów było świadectwo małżonków Stasi i Czesława Niemiec
z Domowego Kościoła Diecezji Łowickiej (rejon Żyrardów, Wiskitki). Ich słowa
o codziennym życiu, o chwilach kiedy z miłością przyjmowali kolejne dziecko , o tym iż fundamentem ich życia był i jest Bóg napełniły łzami oczy wielu uczestników sympozjum. Być prawdziwym, żyć tak jak się mówi, i nic więcej już nie trzeba dodać.Kolejny prelegent ks. Marek Kruszewski duszpasterz rodzin Diecezji Warszawsko
- Praskiej wskazał na wielki dar jakim jest miłosierdzie. W tym miejscu powołał się na słowa Jezusa skierowane do św. Faustyny „Nie tyle boli mnie jej grzech, ale to że nie wierzy ,że jej odpuściłem”. Zagrożeniem zatem nie staje się grzech, ale przede wszystkim to co zrobimy z tym grzechem. Człowiek sam sobie nie potrafi wybaczyć. To zaś doprowadza do braku nadziei. Jako przykład ks. Marek podał niektórych młodych ludzi, którzy, patrząc się na otaczający ich świat poprzez doniesienia medialne, w których dominuje zło, pozbawieni nadziei już teraz wiedzą, że nie da założyć się dobrego małżeństwa. A wystarczy przecież zachować proporcję. Pokazywać zarówno zło jak i dobro, dobro, którego nie brakuje, tylko jest mniej krzykliwe.
Ks .Marek, mówiąc o dzieciach, podkreślił, iż decydujące dla rozwoju dziecka są pierwsze dwa lata życia. Te lata dziecko powinno spędzić w domu z mamą, otoczone miłością. Lata te decydują bowiem o tym w jakim stopniu dziecko będzie przepełnione nadzieją i posiadało chęć życia. Nic też nie zastąpi ojca w rodzinie, ojca, który pilnuje wartości i fundamentu rodziny. Jak powiedział ks. Marek kiedy nawraca się mężczyzna idzie za nim 93 % rodziny, kiedy zaś kobieta 17 % rodziny. Rozpad rodziny, rozwody powodują, iż dzieci tracą poczucie bezpieczeństwa. Do tego stopnia, iż jak stwierdzono „lepiej chowają się dzieci w rodzinach gdzie ojciec umarł, niż w rodzinach gdzie ojciec odszedł i zostawił żonę z dziećmi”
Świadectwo rodziny Napiórkowskich pokazało nam, iż dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie lekarze rozkładają ręce wkracza Bóg z darem życia
i miłości. Wkracza w sytuacje, dla nas, nie do pokonania i napełnia nadzieją.
Daje siłę do wytrwania i sprawia, że zarówno dziecko, które wbrew opinii lekarzy się poczęło, jak i jego mama pokonują problemy zdrowotne. Podczas świadectwa rodziców to dziecko, jak to kilkuletnie dziecko, chce coś koniecznie powiedzieć
i mówi następujące słowa : „ Dziękuję Bogu że żyję i że ma takich rodziców”.

Te słowa, słowa nie zaplanowane, stają się podsumowaniem sympozjum i dobitnie pokazują, że życie jest święte i że o życie trzeba walczyć.Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »