LUT
28

XXXIII Kongregacja Odpowiedzialnych

W dniach 22-25 luty 2008r. w Częstochowie odbyła się XXXIII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło - Życie

Marzena i Mirek Sikora

Kliknij aby powiekszycTematem przewodnim był temat nadchodzacego roku pracy "Czyńcie uczniów". Kongregacja ta zgromadziła niemal 900 osób z całej Polski oraz ze Słowacji, Niemiec, Czech, Białorusi, Ukrainy i Litwy. Domowy Kościół Diecezji Łowickiej reprezentowało 6 osób.
Kongregację prowadził ks. Adam Wodarczyk moderator generalny Ruchu Światło – Życie. W kongregacji uczestniczył nowy delegat Episkopatu ds. Ruchu Światło-Życie bp Adam Szal z Przemyśla, który wlał w nasze serca nadzieję i wiarę, wypowiadając słowa "12 apostołów przemieniło oblicze świata w imię Chrystusa" (nas jest przecież wielokrotnie więcej).
W pamięci pozostanie także słowo programowe ks. Adama Wodarczyka, który przypomniał prorocze słowa ks. Franciszka Blachnickiego, iż rzeczywistość życia w cywilizacji konsumpcyjnej jest trudniejsza od życia w komunizmie. W czasach komunistycznych bowiem władza walczyła, ale jednocześnie zauważała i respektowała Kościół. Obecnie nikt nie przeszkadza, ale i nie zauważa . Kościół sprowadza się na margines, gdzie głos Kościoła się nie liczy. I w takim właśnie świecie mamy konkretną misję do spełnienia.. Musimy być ludźmi wiarygodnymi, ludźmi jedności (żyjemy tak jak głosimy). Niech wszyscy widzą
„ Popatrzcie jak oni się miłują”.

Głównym gościem kongregacji był Larry Thompson, dyrektor Ruchu Nowego Życia na Europę Środkowo-Wschodnią. - wspólnoty zajmującej się ewangelizacją.
Larry Thompson wygłaszając konferencje na temat „Czyńcie uczniów” przedstawił cztery podstawowe zasady czynienia uczniów:

  •  poświęcać czas na modlitwę z nimi i za nich
  •  poświęcać czas na wspólne słuchanie Słowa Bożego
  •  poświęcać czas na wspólne podejmowanie posługi
  •  poświęcać czas na dawanie im wizji uczniostwa i ewangelizacji.
Przedstawiając te zasady Larry Thompson cały czas nawiązywał do Biblii, pokazując nam jednocześnie swoją miłość do pisma świętego. Zadał nam wszystkim bardzo ważne pytanie
„ Czy posiadasz fragmenty pisma świętego, które pozwalają ci odnajdywać miłość, odnawiać pasję , są motywacją na całe życie” . Jeżeli nie, to proś Boga , żeby odnowił te słowa , słowa, które będą motywować na całe życie. Możemy bowiem wiedzieć jak czynić uczniów, ale może brak w nas radości , brak pasji. Mamy zarażać pasją”.

Jak być dziś uczniem Chrystusa, jak skutecznie czynić uczniów oraz o wyzwaniach i znakach czasu mówił ks. Tomasz Jaklewicz z Katowic.
Z kolei temat posługi „czynienia uczniów w Ruchu Światło –Życie” przedstawił Adam Tataradziński z Tomaszowa Mazowieckiego. Adam Tataradziński podkreślił,
iż najważniejszą ewangelizacją jest spotkanie z drugim człowiekiem. Jeżeli mi na kim zależy to muszę powiedzieć mu o Jezusie. Jednocześnie przypomniał nam wszystkim,
iż animator jest nośnikiem charyzmatu.. Musi on integrować słowa, które głosi ze swoim życiem.
Ważnym akcentem wnoszącym nowe treści była konferencja ks. Jacka Heram z Caslberga , poświęcona emigracji i międzynarodowemu wymiarowi Ruchu oraz konferencja
ks. Jarosława Międzybrodzkiego z Katowic poświęcona wspólnotom oraz formacji dorosłym.

Kongregacja to nie tylko czas wykładów i konferencji to przede wszystkim czas modlitwy uczestników kongregacji , czas eucharystii oraz czas wieczornej modlitwy za pasterzy i za odpowiedzialnych Ruchu oraz modlitwy pasterzy za świeckich. Ten czas modlitwy to najwspanialszy dar od Boga, czas kiedy Jego miłość przenika zgromadzoną wspólnotę.


W niedzielę uczestnicy Kongregacji udali się Kaplicy Matki Bożej, aby podziękować za opiekę oraz dar spotkania. Eucharystię, której przewodniczył moderator generalny ks. Adam Wodarczyk koncelebrowało 73 księży z Ruchu Światło – Życie. Naszej diecezji przypadł zaszczyt niesienia krzyża, krzyża który symbolizuje największą miłość na świecie, który przypomina, że droga ucznia jest trudna, ale też, że idąc tą drogą stajesz się wolny,
bo wszystko co robisz w życiu to robisz z powodu miłości Chrystusa.
Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »