STY
01

Niedziela Św. Rodziny

W dniu 30.12.2007 we wszystkich rejonach naszej diecezji odbyły się uroczystości patronalne Domowego Kościoła

K. T. Widulinscy, E.W. Gurbowie

Kliknij aby powiekszycW rejonie spalskim z inicjatywy pary rejonowej- Beaty i Kazimierza Perek odbyła się msza św. w Rzeczycy, której przewodniczył ks. proboszcz Henryk Linarcik. We mszy św. uczestniczyli parafianie z Rzeczycy oraz wszystkie rodziny z kręgów Domowego Kościoła. Podczas uroczystej liturgii, w przygotowanie której zaangażowali się członkowie DK, wszyscy obecni małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Następnie Ci, którzy poczuli potrzebę serca podjęli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, a ich pisemne zobowiązania zostały zaniesione na ołtarz w procesji z darami. Po skończonej Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni na agapę. W naszym spotkaniu uczestniczył ks. Proboszcz, który opowiedział nam o swojej parafii, wspomniał o bł. Stanisławie Papczyńskim, który przebywał w tej parafii. Wielką radością i umocnieniem dla nas było spotkanie z posłem na Sejm - a jednocześnie członkiem DK- Robertem Telusem, który wraz z małżonką i jednym z dzieci modlił się razem z nami. Przy wspólnym stole mogliśmy się wzajemnie ubogacić swoją obecnością.
K.T Widulinscy
Rejon skierniewicki. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Widoku w Skierniewicach w dniu 30 grudnia 2007 r. o godzinie 12,30 odprawiona została Msza Św. z uroczystym odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Małżeństwa dla wszystkich małżeństw w tej mszy uczestniczących. W oprawie liturgii aktywnie uczestniczyły rodziny ze wspólnoty Domowego Kościoła.
Po modlitwie powszechnej, wzdłuż kościoła od prezbiterium do drzwi wejściowych, ustawiły się dwa (a miejscami trzy) szpalery par małżeńskich. Ponownie zabrzmiał hymn do Ducha Świętego, Stworzyciela, Dawcy i Odnowiciela miłości między małżonkami. Podając sobie prawe ręce
i patrząc w oczy małżonkowie ze wzruszeniem potwierdzili treść słów wypowiedzianych do siebie przed kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu laty w trakcie zawierania Sakramentu Małżeństwa. O pomoc w wytrwaniu w złożonej przysiędze prosili Świętą Rodzinę – Maryję, Józefa i Dzieciątko Jezus. Wzorem Tej Rodziny chcą małżonkowie tworzyć swoje rodziny, małe wspólnoty wiary i miłości.
Po zakończeniu mszy rodziny z Domowego Kościoła zaprosiły wszystkie uczestniczące małżeństwa do salki parafialnej na rozmowę i wspomnienia przy kawie, herbacie i ciasteczkach. W tym nieformalnym spotkaniu uczestniczyli też kapłani ciesząc się obecnością małżonków, którzy u Jezusa i Świętej Rodziny szukają wsparcia dla ciągłego budowania i utrwalania swojej miłości małżeńskiej. Bo przecież i małżonkowie trwający wiernie w związkach sakramentalnych wymagają nieustannej dbałości, modlitwy i troski o swoje ognisko domowe, o swoją jedność, swoją miłość małżeńską.
W tej trosce wspierani są przez kapłanów i cały Kościół Powszechny.

` Ewa i Wojciech GurbowieUdostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »