MAR
18

BEZ SŁUCHANIA BOGA NASZE SŁOWA BĘDĄ PUSTE.

Słuchać Pana, hasło nadchodzącego roku było w sposób szczególny akcentowane podczas XXXV Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło –Życie.

M. M. Sikorki

Kliknij aby powiekszyc

Już głosząc słowo na sobotniej jutrzni ks. Andrzej Wachowicz zadawał pytania, na które odpowiedzi prowadziły w jednym kierunku. Dlaczego jesteśmy tak bojaźliwi, dlaczego ciągle boimy mówić się o Bogu. Jest przecież tyle do zrobienia. Bóg nam zaufał powołując nas do Domowego Kościoła. Niech każdy z nas przyprowadzi do Ruchu chociaż jedną osobę, niech świadectwem swojego życia przyciągnie ją do Boga. Aby to zrobić, aby głosić Chrystusa wpierw siebie musimy karmić Słowem Bożym.Codziennie. Ks. Andrzej Wachowicz podkreślał, kiedy czytasz Pismo Św. Bóg rozmawia z Tobą. Słuchaj co mówi do Ciebie. Kiedy się modlisz, to ty mówisz do Boga. Nie usłyszymy Boga gdy nie będziemy czytać Pisma Św.

Otwierając Kongregację uczestników powitali ks. Adam Wodarczyk, ks. biskup Adam Szal, Jolanta i Mirosław Słobodowie - para krajowa Domowego Kościoła. W tym roku w Kongregacji uczestniczyło ponad tysiąc osób. Z naszej diecezji było ok. 20 osób, w tym 3 małżeństwa. Na poniedziałkowe spotkanie moderatorów przyjechał także ks. Zbyszek Kaliński moderator Domowego Kościoła Diecezji Łowickiej. Nad przebiegiem Kongregacji czuwali, dając przykład służby, Agnieszka i Tomasz Talagowie. Po zawiązaniu wspólnoty ks. Adam Wodarczyk wygłosił słowo programowe, przypominając, iż jesteśmy ruchem ewangelizacyjnym i że tę prawdę odkrywaliśmy przez ostatnie 3 lata. Teraz zaś powrót do słowa ma pogłębić nasza gotowość do służby, bowiem bez wsłuchania się w słowo Pana próżne będzie nasze świadectwo, puste będą nasze słowa. Dopiero „z obfitości serca przemówią usta”. Mamy czytać Pismo Św. z wiarą. Ks. Wodarczyk mówił: czytaj raz , drugi, kolejny, czytaj wytrwale a to słowo przemieni Ciebie i Twoje życie. Nowy rok pracy to szczególny czas wypływania na głębię, rok w którym Ruch Światło- Życie ponownie przystąpi do realizacji planu ewangelizacji wprowadzonego przez ks. Franciszka Blachnickiego, aktualnie nazwanego „Ad Christum Redemptorem II”. Jednakże wszelka ewangelizacja musi się zacząć od modlitwy. W nowym roku formacyjnym wkraczamy właśnie w fazę modlitewną, mamy napełnić się słowem, kontemplować słowo Pana, aby budować siłę diakonii w naszych diecezjach. Jak podkreślił Ks. Adam Wodarczyk do diakonii nie można przymuszać. Jeżeli ktoś się pyta czy musi być w diakonii, to znaczy , że nic z tego nie zrozumiał.

Niezwykłym gościem tegorocznej kongregacji był Josh McDowell, człowiek, który od 50 lat pracuje z młodzieżą. Przemawiał do ponad 7 milionów młodych ludzi w 107 krajach, na ponad 700 uczelniach. Autor i współautor ponad 100 książek . Josh McDowell wraz z żoną Dottie mieszka w Dallas w Teksasie . Ma czworo dzieci i 3 wnuków. Josh McDowell wygłosił 3 referaty na temat:

  •  Pismo św. w naszym życiu i nauczaniu
  •  jak pomóc młodym dokonywać wyborów moralnych
  •  budowania więzi

Zwracając się do uczestników z pytaniami niby retorycznymi , nie podawał od razy gotowych odpowiedzi. Zmuszał do myślenia, podążania za jego tokiem rozumowania. To powodowało, iż słowa zapadały głęboko w serce i pamięć. Na początku swojego wystąpienia Josh McDowell zwrócił nam uwagę na przepaść kulturową jaka dzieli dorosłych i młodzież. Dla starszego pokolenia prawda jest obiektywna, zewnętrzna, można ją odkryć. Dla młodych ludzi prawdy się nie odkrywa, prawdę się tworzy. Jest subiektywna. Dla młodych osób jeżeli coś jest prawdą to zadziała. Jak w takiej sytuacji dotrzeć do młodzieży. Jak Słowo Boże uczynić realnym w życiu młodzieży. Josh McDowell wskazał: • musisz być autentyczny i nie chodzi tu o autentyczność słów. Twoje osobiste życie ma być autentyczne. Jeżeli młodzi zobaczą, że głoszone przez Ciebie słowo Boże działa w Twoim życiu to uwierzą. Jeżeli nie działa to odrzucą. Twoja mowa nie może być pusta, musi wypływać ze słuchania Słowa Bożego i wcielania Go najpierw w Twoje życie. Odnosząc się do małżeństw Josh McDowell powiedział, że jeżeli małżeństwo nie jest odbiciem miłości Chrystusa, to duchowo traci dzieci „ Jeżeli w swoim małżeństwie nie jesteś autentyczny, to ponosisz ryzyko duchowej utraty swoich dzieci, bo bez względu na to co Kościół i Pismo Św. mówi, dla młodego człowieka jest to nieprawda, bo nie działa w Twoim życiu”. • musisz być w stanie odpowiedzieć na pytania stawiane przez młodych ludzi i tych, których chcesz poprowadzić do Boga. W obecnej kulturze kwestionowania prawdy musisz być przygotowanym i umieć odpowiedzieć dlaczego ….. . Musisz wiedzieć, że w Piśmie Św. zawarta jest prawda, ponieważ apostołowie odwoływali się do dowodów, do faktów z życia Jezusa , którego byli świadkami. Josh McDowell zwrócił uwagę, iż nadchodzi czas w Polsce , aby rodziny przekazały wartości pokoleniom. Ale jak teraz, w tej kulturze, przekazać wartości. Większość z nas wie co jest dobre a co złe, lecz nie wiemy dlaczego. Josh McDowell wyjaśnił, iż coś jest złe bo jest zaprzeczeniem osoby , natury i charakteru Boga. I tak , kłamstwo jest złe bo Bóg jest prawdą, nienawiść jest zła bo Bóg jest miłością. Sprawiedliwość jest dobra bo Bóg jest sprawiedliwy. Z pozory zło wydaje się atrakcyjniejsze i na krótki okres pozwala uniknąć dotkliwych dla danej osoby konsekwencji. Łatwiej je wybrać, szczególnie w obecnych czasach, w których młodych ludziom się wpaja, iż mają wybierać najlepiej dla siebie ( bez względu na to co słowo najlepiej dla nich oznacza) . W tej sytuacji, dotarcie do młodzieży z prawdą staje się fundamentalne. Odnosząc się do rodziny Josh McDowell pytając, co spowoduje, aby dzieci żyły wartościami rodziców, wskazał na więzi osobowe, relacje, do których Bóg powołał ludzi. Josh McDowell podkreślił, iż :

  • prawda bez więzi prowadzi do odrzucenia,
  • zasady bez więzi prowadzą do buntu,
  • dyscyplina bez więzi prowadzi do gniewu , uprzedzenia, zgorzknienia.

Jednocześnie przypomniał jak ważna jest rola ojca w rodzinie. Jak stwierdził w 90 % powodem problemów w rodzinie jest ojciec, który nie ma więzi z dzieckiem, ponieważ jest nieobecny lub niezaangażowany. Ma słabe relacje z dzieckiem, nie przekazuje mu swojej miłości, nie mówi dziecku, że go kocha. Jak mówił Josh McDowell miłość ojca ma być niezawodna, zaś dowodem jego słów ma być jego życie, które zostało zmienione przez Jezusa.

Po południu w kaplicy Matki Bożej uczestniczyliśmy w eucharystii, której przewodniczył abp Kazimierz Nycz metropolita warszawski. Abp Kazimierz Nycz kierując do nas słowo, zaprosił cały Ruch Światło –Życie do Warszawy na Plac Piłsudskiego, gdzie 6 czerwca odbędzie się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki.

Na wieczornych nieszporach modlitwą otaczaliśmy te osoby, które przystąpiły do stowarzyszenia diakonii, pragnąc służyć. Patrząc się na nich modliliśmy się do Boga, aby również młodzież oazowa oraz małżeństwa z naszej diecezji wypowiedziały (w auli o. Kordeckiego, gdzie odbywały się nieszpory) słowa „pragnę służyć”.

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »