LUT
05

Wiele dobra z Dobrego Miejsca

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. (Mk 3, 13)

thumbnail

Ogólnopolskie spotkanie osób odpowiedzialnych za gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie odbywało się w dniach 21 – 23 stycznia w domu rekolekcyjnym Dobre Miejsce w Warszawie. Gospodarzami miejsca były współpracujące ze sobą diecezje: warszawska i warszawsko – praska. Uczestniczyliśmy w tym spotkaniu wraz z naszym Moderatorem Diecezjalnym – księdzem Pawłem Pietrzakiem.

Spotkanie prowadzili Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie – para krajowa wraz z księdzem Damianem Kwiatkowskim - Moderatorem Krajowym Domowego Kościoła. W spotkaniu uczestniczyli także delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło – Życie, ks. bp Krzysztof Włodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie ks. Marek Sędek, Elżbieta Kozyra i Maria Różycka z Sekretariatu Domowego Kościoła, Renata i Dariusz Borkowscy skarbnicy krajowi Domowego Kościoła, Katarzyna i Paweł Maciejewscy odpowiedzialni za redakcję naszego wspólnotowego kwartalnika „Domowy Kościół List do wspólnot rodzinnych” oraz pary filialne i diecezjalne Domowego Kościoła.

Myślą przewodnią spotkania było zatrzymanie się nad zatwierdzonymi w czerwcu 2021 roku Zasadami Domowego Kościoła. Podczas konferencji, spotkań w grupach, spotkań filialnych odpowiadaliśmy sobie na pytania dotyczące Zasad Domowego Kościoła. Co wniosły zmiany? Jakie mogą budzić wątpliwości? Rozważaliśmy jak struktura Domowego Kościoła wpływa na budowanie dialogu wewnątrz naszej wspólnoty. Co pomaga, a co przeszkadza w realizowaniu dialogu we wspólnocie? Jak poprawiać ten dialog?

Dużo miejsca poświęciliśmy formacji, jej istoty. Formacja realizowana w określonym w Zasadach porządku daje szansę na zrozumienie charyzmatu i osiągnięcie dojrzałości, która zaowocuje służbą, włączeniem się w odpowiedzialność za Wspólnotę.

Spotkanie miało bardzo radosny charakter. Dużo rozmów przy kawie, w przerwach, wymiana kontaktów, pomysłów, adresów. Obserwowaliśmy pokorną, radosną służbę pary krajowej – Gosi i Tomka.

Były podziękowania dla dotychczasowej redakcji Listu DK i poznaliśmy nową redakcję Listu Domowego Kościoła. Towarzyszyła nam duża liczba kapłanów – moderatorów diecezjalnych.

Szczytem sobotniego spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp Krzysztofa. Ks. biskup pochylając się nad słowami ewangelii zwrócił uwagę na tych, którzy nas hamują w służbie, że z pewnością takich spotykamy, może mamy wokół siebie.

(…) Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».” /Mk 3, 21/.

Odpowiedzią jest Jezus Chrystus. Przyjmujmy drogę otwierania się na Jezusa, drogę nieustannego nawracania, drogę która ma nas prowadzić do stawania się uczniami Jezusa i bycia z Nim. On nam wskaże, co należy czynić.

W niedzielę wysłuchaliśmy skróconego sprawozdania Reni i Darka - krajowych skarbników Domowego Kościoła. W ich imieniu i w imieniu własnym przekazujemy całej Wspólnocie diecezjalnej podziękowania za podejmowanie odpowiedzialności finansowej i składanie składki małżeńskiej.

Kasia i Paweł – odpowiedzialni za redakcję Listu DK podzielili się wizją i planami związanymi z zamieszczanymi na łamach Listu materiałami.

Zwieńczeniem całego spotkania była niedzielna Eucharystii, której przewodniczył ks. kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup, Metropolita Warszawski. W homilii ks. kardynał podjął temat wychowania młodego pokolenia. Pokazywał rolę rodziców w tym wychowaniu. Wskazywał że pełnią oni najważniejszą rolę w wychowaniu, bo ani szkoła ani Kościół tego nie zrobi. Podkreślał wartość rodziny, tej rodziny która wychowuje, która uczy i kształtuje. Zwrócił uwagę, że w tej ważnej i trudnej roli pomocą rodzicom służą wspólnoty rodzinne, jak np. Domowy Kościół.

Za dobry czas ze Wspólnotą, czas Bożego działania, czas budowania się sobą nawzajem – Chwała Panu!

Zofia i Bogusław Dudzińscy

ks. Paweł Pietrzak


 

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »