PAŹ
29

DIAKONIA EWANGELIZACJI

Bóg jest nieprzewidywalny.

A.R. Łowiccy

thumbnail

28.10.2019r. odbyło się spotkanie Diakonii Ewangelizacji. Pierwsze w tym roku. Spotykamy się, aby wspierać siebie wzajemnie w ewangelizowaniu w dzisiejszym trudnym świecie. Bóg potrzebuje naszych serc, rąk, oczu, słuchu – nas do ukazywania swojej miłości każdemu człowiekowi. Ty, ja, każdy z nas zaproszony jest do tego. Najbliższe spotkanie DIAKONII EWANGELIZACJI  09.12.2019r. godzina 19 Sochaczew przy kościele Świętego Wawrzyńca.  Zapraszamy każdemu, którzy w życiu codziennym chcą ukazywać Bożą Miłość.

Życie jest nieprzewidywalne. Bóg jest nieprzewidywalny. Zaskakuje nas.

 „Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem. Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.”  

Bóg nas powołuje. Jestem wybrany. Jak Paweł mówi w swoich listach, nie ze swej woli ale z woli Boga. My także jesteśmy powołani. Mamy powód do wdzięczności. Nie z pobożności, ale z łaski. Bóg chce z nami być blisko. Mamy nieustannie czuć Jezusa, aby iść do innych. Najpierw w domu, a potem w świecie. Jeśli nie zobaczą w nas Jezusa najbliżsi to świat też nie zobaczy. Jesteśmy jego przedłużeniem. Mamy nieść Jego miłość. Mamy być światłem  i solą w świadomości, że nie jesteśmy lepsi od świata. Bóg nas zaskakuje. Jest miłością nieskończoną i tą miłością mamy się dzielić. Być ludźmi pochylającymi się nad innymi, niosąc im Chrystusa. Jeśli będziemy coraz bliżej Jezusa ludzie będą to widzieli. Kochać w każdej sytuacji. Ile w nas jeszcze egoizmu i pychy.

Idźmy i głośmy poprzez swoje czyny, abyśmy świecili BOŻĄ MIŁOŚCIĄ.

Pozdrawiamy z modlitwą A.R. Łowiccy

 

Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »