WRZ
18

Operacja Rzym 2009

W 2009 roku mija 30 lat od pierwszej rzymskiej oazy III stopnia.

M. M. Sikora

thumbnail
25 X 1978 r. ks. Franciszek Blachnicki był gościem papieża Jana Pawła II na kolacji. Wspominał później: W pewnym momencie Papież zwrócił się do mnie z zapytaniem: "Co będzie z oazami, jak to będzie… wakacje bez oaz?" Po chwili jeszcze raz wrócił do tego tematu: "Przyjedźcie do Castel Gandolfo, rozbijcie namioty i zróbcie tu oazę". Zaproszenie zostało przyjęte, już wtedy zapadła decyzja.
Pierwsza oaza rzymska odbyła się w dniach 4–20 VIII 1979 r. Była to wspólna oaza dla młodzieży i rodzin. Kilkakrotnie spotkała się z Ojcem Świętym. Dzień wspólnoty oaza przeżywała pod przewodnictwem Jana Pawła II w Castel Gandolfo zapraszając przedstawicieli innych ruchów odnowy. Podczas homilii Ojciec Święty powiedział m.in.: Rekolekcje oazowe zawsze kształtują dwoistą wspólnotę: naszą wspólnotę z Chrystusem i naszą wspólnotę z bliźnimi. I otóż biorąc to pod uwagę, myślę tak: dzień wspólnoty to jest dzień, w którym mamy sobie osobiście i wspólnotowo uświadomić, na ile ta dwoista wspólnota każdego z nas i wszystkich razem dojrzała w czasie rekolekcji. Na ile ukształtowała się w każdym z nas i we wszystkich razem głębsza jedność z Chrystusem, głębsza, dojrzalsza; a równocześnie na ile ta jedność z Chrystusem wyraża się naszą wzajemną jednością. Ponieważ jedność kształtuje się zawsze przez miłość, na ile przez rekolekcje dojrzała nasza miłość do Chrystusa, czyli miłość Chrystusa w nas i na ile ta miłość Chrystusa w nas dojrzała w stosunku do bliźnich, do członków tej samej wspólnoty, z którymi przeżywaliśmy oazę, i do innych ludzi, którzy także w program tej oazy weszli i których Opatrzność w program tej oazy wprowadziła. Tak rozumiem dzień wspólnoty. Jest to dzień rachunku, można by powiedzieć rachunku sumienia z dojrzałości, jaką osiągnęliśmy. Jest to równocześnie dzień podziękowania za tę dojrzałość, którą osiągnęliśmy w Chrystusie i przez Chrystusa pomiędzy sobą.
W trzydziestolecie pierwszej oazy rzymskiej zaplanowano Wielki Trzeci Stopień w Rzymie.  
Na Podsumowanie OŻK w Krościenku zapadły następujące ustalenia dotyczące operacji Rzym 2009:  
• Termin oazy: 1-17.08.2009 r., czyli trzeci turnus OŻK 2009. 
• Z każdej filii planowane jest zorganizowanie oazy średniej, w skład której z każdej diecezji należącej do danej filii wejdzie 6 osób (w tym małżeństwa z DK). W przypadku dużej liczby zgłoszeń istnieje możliwość zorganizowania kolejnych grup rekolekcyjnych ONŻ III stopnia w Rzymie we własnym zakresie (na pewno własną grupę będą organizowały diecezje: krakowska, katowicka i przemyska). 
• Wyboru uczestników dokonują moderatorzy diecezjalni, w przypadku DK – para diecezjalna z moderatorem diecezjalnym DK. 
• Wymagania formacyjne: małżeństwa – po przeżyciu oazy rekolekcyjnej I i II stopnia oraz ORAR I i II stopnia, pozostałe osoby podobnie, minimum I i II stopień oraz Triduum Paschalne przeżyte w formie rekolekcyjnej. Jednak najlepiej, gdyby były również po III stopniu. Wiek: minimum 18 lat. 
• Opiekunem każdej grupy będzie moderator oraz małżeństwo z DK czuwające nad realizacją małżeńskiego programu (dialog i spotkanie w grupie). 
• Zgłoszenia uczestników z diecezji powinny dotrzeć do moderatora filii najpóźniej do 30 października 2008 r. Wraz ze zgłoszeniem wymagana jest wpłata zaliczki – 1000 zł, małżonkowie 1500 zł. ( koszt od małżeństwa 5.500zł) 
Opracowano na podstawie publikacji zawartych na stronie www. oaza.pl. 


Udostępnij na Facebooku
Zobacz archiwum »